21.9.2019 SGY:n sääntömääräinen vuosikokous

Paikka: Riihimäen Kerhotalo, Torikatu 3, 11100 Riihimäki
Aika: la 21.9.2019 klo 13.00

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava jollekin hallituksen jäsenelle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä, ainaisjäsenellä, perhejäsenellä tai henkilökunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä, yhteisökunniajäsenellä tai yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta. Läsnä oleva äänioikeutettu jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kahta (2) kokouksesta poissa olevaa jäsentä.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua reaaliaikaisesti teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen järjestelyistä, tekniikasta ja sen toimimisesta sekä kustannuksista vastaa osallistuja itse.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka toinen vuosi varapuheenjohtaja ja sihteeri ja joka vuosi muut hallituksen jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja kyseiselle kalenterivuodelle ja hänelle yksi varamies

10. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Lisätietoja: SGY ry:n hallitus, hallitus@gerbiiliyhdistys.fi

Tapahtuma on lisätty kalenteriin 8.8.2019
Päivitetty viimeksi 8.8.2019