21.9.2019 SGY:n sääntömääräinen vuosikokous

Paikka: Riihimäen Kerhotalo, Torikatu 3, 11100 Riihimäki
Aika: la 21.9.2019 klo 13.00


Vuosikokous järjestetään SGY ry:n Syysnäyttelyn yhteydessä (näyttelyn ruokatauolla).

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava jollekin hallituksen jäsenelle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä, ainaisjäsenellä, perhejäsenellä tai henkilökunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä, yhteisökunniajäsenellä tai yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta. Läsnä oleva äänioikeutettu jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kahta (2) kokouksesta poissa olevaa jäsentä.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua reaaliaikaisesti teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen järjestelyistä, tekniikasta ja sen toimimisesta sekä kustannuksista vastaa osallistuja itse.Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Tilinpäätöksen (2018), vuosikertomuksen (2018) ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen

7. Toimintasuunnitelman (2020) ja tulo- ja menoarvion (2020) vahvistaminen

8. Hallituksen varapuheenpuheenjohtajan ja sihteerin valitseminen kaudelle 1.1.2020-31.12.2021 ja hallituksen jäsenten valitseminen kaudelle 1.1.-31.12.2020

9. Yhden toiminnantarkastajan ja yhden toiminnantarkastajan varamiehen valitseminen kalenterivuodelle 2020

10. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kalenterivuodelle 2020

11. Muut asiat

11A. Yhdistyksen purkaminen ja seuraava kokous

11B. Yhdistyksen yhdistyminen toiseen yhdistykseen

11C. Keskustelu yhdistyksen tulevaisuudesta

11D. Yhdistyksen omaisuuden poistot

Kokouksen päätösLisätietoja: SGY ry:n hallitus, hallitus@gerbiiliyhdistys.fi

Tapahtuma on lisätty kalenteriin 8.8.2019
Päivitetty viimeksi 13.9.2019