14.11.2020 Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous. Huom! Koronavirustilanteen pahentuessa syyskokous toteutetaan videotapaamisena.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava jollekin hallituksen jäsenelle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä, ainaisjäsenellä,
perhejäsenellä tai henkilökunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Kannatusjäsenellä, yhteisökunniajäsenellä tai yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta. Läsnä oleva
äänioikeutettu jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kahta (2) kokouksesta poissa olevaa jäsentä.
Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua reaaliaikaisesti teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen järjestelyistä, tekniikasta ja sen toimimisesta sekä kustannuksista vastaa osallistuja itse.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022 ja hallituksen jäsenet
kaudelle 1.1.2021 – 31.12.2021.
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja kyseiselle kalenterivuodelle ja hänelle yksi varamies.
10. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
11. Muut asiat
11A. Alennuslipukkeen muutoksiin tarvittavien valtuuksien myöntäminen hallitukselle
11B. Varapuheenjohtajan valinta loppukauden ajaksi 1.1.2021-31.12.2021
12. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja: SGY ry:n hallitus, hallitus@gerbiiliyhdistys.fi