Näyttelyt

Suomen Gerbiiliyhdistys järjestää vuosittain useita näyttelyitä gerbiileille, deguille ja muille hyppymyyrille. Virallisiin/koe-standardi luokkiin voivat osallistua kaikki rekisteröidyt gerbiilit, degut ja perpallidukset. Virallisissa luokissa arvostellaan kuinka hyvin eläin vastaa rotumääritelmää. Lemmikkiluokkiin voivat puolestaan osallistua kaikki yhdistyksen alaiset lajit riippumatta siitä, onko eläin rekisteröity vai ei. Lemmikkiluokissa arvostellaan kuinka hyvin eläin on hoidettu ja kuinka hyvin se on käsiteltävissä.