Näyttelyavustukset paikallisyhdistyksille

15.11.2018

SGY:n vuosikokouksessa päätettiin ottaa käyttöön paikallisyhdistyksille myönnettävät avustukset SGY:n alaisten luokkien järjestämiseksi.

Avustuksen tarkoituksena on kannustaa paikallistasolla toimivia kani- ja jyrsijäyhdistyksiä järjestämään näyttelyitä gerbiileille, deguille ja harvinaisille hyppymyyrille. Avustukset myönnetään yhdistyksille, jotka noudattavat näyttelyiden järjestämisessä SGY:n näyttelysääntöjä. Avustusta haetaan hallitukselta näyttelyanomusten yhteydessä ja avustus maksetaan yhdistykselle toteutuneen näyttelyn jälkeen.

 

Hallitus on vahvistanut seuraavat avustussummat:

Gerbiilien viralliset luokat (vir, ks, es) 50 €

Degujen virallinen luokka (vir, es) ja perpallidusten virallinen luokka (ks, es) 15 €

Gerbiilien pet-luokka 25 €

Degujen ja harvinaisten hyppymyyrien pet-luokka 15 €

 

Virallisten ja pet-luokkien avustussummat eivät kumuloidu: pelkät viralliset luokat kaikille lajeille oikeuttavat 50+15 euron avustukseen, pelkät pet-luokat kaikille lajeille 25+15 euron avustukseen, kaikkien luokkien järjestäminen max. 65 euron avustukseen.

 

Asioista tulee myöhemmin tarkempaa tietoa myös kotisivuille.Lisätietoja asiasta antaa hallitus(a)gerbiiliyhdistys.fi.

Kuva: SGY ry