Mikä kuivike gerbiileille?

Kutterinpuru. Kuva: Viivi Välimäki

Kutterinpuru (esim. Hirnu, Pölkky, LFT, Peuhupaali, Kiva-kutteri, Pesäpuru)

Gerbiileillä yleisimmin käytetty kuivike on kutterinpuru. Kutteri on höylätavaran sivutuotteena syntyvää höylälastua. Kutteria saa tyypillisesti hankittua pienissä pakkauksissa marketeista ja eläinkaupoista ja suurissa erissä sitä voi ostaa esimerkiksi maatalousliikkeistä, joissa sitä myydään jopa 25 kg:n paaleissa. Kutteriin on helppo kaivaa tunneleita ja edullisuus. Kutterin huonona puolena on sen pölyisyys.

Lehtipuuhake. Kuva: SGY ry
Lehtipuuhaketta käytetään usein kuivikkeena poikasilla sen vähäisen pölyn takia. Vähäpölyinen kuivike voi estää poikasia sairastumasta naksutautiin. Kuva: Viivi Välimäki

Lehtipuuhake (esim. Mörttiröpö, Millamore, Chipsi Extra)

Lehtipuuhake on nimensä mukaisesti lehtipuusta valmistettua haketta. Markkinoilla on mm. leppähaketta (Mörttiröpö, Millamore) ja pyökkihaketta (Chipsi Extra). Hakkeen hyvänä ominaisuutena on sen vähäinen pölyisyys, mutta haasteena tunneleiden koossa pysyminen. 

Selluloosakuivike. Kuva: SGY ry

Selluloosakuivike (esim. Chipsi Carefresh)

Kuivike on selluloosasta valmistettua, hyvin imukykyistä kuiviketta. Kuivikkeesta on markkinoilla valkaisematonta, valkaistua ja värillistä versiota. Kuiviketta markkinoidaan hyvin pölyttömäksi.

Hamppukuivike (esim. Hugro, Hemparade, Chipsi Clean)

Hamppukuivike on hampun varresta valmistettua, pieneksi silputtua kuiviketta, joka muistuttaa hieman kutteria. Hamppuun pystyy tekemään tunneleita.  Hamppukuivikkeen soveltuvuudesta gerbiilien kuivikkeeksi ollaan monta mieltä, osan mielestä se on lähes pölytöntä, mutta osa vierastaa sitä mm. erilaisen hajun takia.

Puukuitu. Kuva: SGY ry

Puukuitu (esim. Rutirex)

Havupuukuitu on usein männystä valmistettua, yleensä koirankopin pehmusteena markkinoitavaa kuiviketta. Se ei kuitenkaan sovi kuivikkeeksi yksinään, vaan ainoastaan jonkun muun kuivikkeen (kutterin, lehtipuuhakkeen jne.) lisänä ja gerbiilien virikkeenä. Kuitu auttaa mm. pitämään tunneleita paremmin koossa.

Pellettikuivike, kuvassa Toa-Lätt. Kuva: SGY ry

Pellettikuivike (esim. Toa-Lätt, Porta Pellis, Hugro)

Pellettikuiviketta on saatavilla mm. puu-, hamppu-, olki- ja selluloosapelletteinä. Pellettikuivikkeen hyvänä puolena on sen vähäinen pölyisyys, mutta huonona puolena pellettien suuri koko ja painavuus. Pellettiin ei voi kaivella tunneleita, ja vähäpölyisenä kuivikkeena se soveltuukin ehkä parhaiten poikasille.

Päivitetty viimeksi 3.10.2020