Virtuaalinäyttelyt

Kuva: Jenny Haapala

Mikä ihmeen virtuaalinäyttely?

Näyttelyluokat
Leikkimielinen virallinen luokka, jossa eläimet arvostellaan lähestulkoon samoin perustein kuin virallisessa gerbiili- ja degunäyttelyssä, mutta arvostelu perustuu valokuvaan. Tuomari pyrkii arvioimaan valokuvasta niin hyvin kuin se on mahdollista, kuinka lähellä eläin on rotumääritelmää.

Jokainen osallistuja saa eläimestään myös sanallisen arvostelun, joka julkaistaan netissä. Erittäin kauniit gerbiilit ja degut saavat palkinnokseen Netti KUMAn ja kaikkein kauneimmat viisi gerbiiliä sekä viisi degua kilpailevat Netti ROP1-ROP5 sijoista.

Leikkimielisessä lemmikkiluokassa omistaja voi 50 sanalla kuvata miksi juuri hänen gerbiili, degu tai muu hyppymyyrä, on niin kiva lemmikki. Tuomari valitsee kuvien ja kuvausten perusteella kivoimman lemmikkigerbiilin, degun ja muun hyppymyyrän ja mukavat gerbiilit/degut/hyppymyyrät voivat saada palkinnoksi myös KUMAn.

Kilpailu on ilmainen ja avoin kaikille gerbiileille ja deguille sekä leikkimielisessä lemmikkiluokassa myös muille hyppymyyrille, olipa eläimesi sitten rekisteröity tai rekisteröimätön.

Virtuaalinäyttelyn säännöt


1. Eläin ilmoitetaan näyttelyyn lähettämällä eläimestä kuva .jpg-formaatissa (tai .gif) kalenterin näyttelykutsussa mainittuun sähköposti osoitteeseen. Ilmoittautumisen mukaan tulee liittää seuraavat tiedot: eläimen nimi, laji, sukupuoli, ikä kuvassa, väri sekä omistajan nimi, osoite ja sähköpostiosoite sekä luokka johon eläin ilmoitetaan (virallinen vai lemmikkiluokka). Viimeinen ilmoittautumispäivä mainitaan näyttelykutsussa. Kuvan lähettäjällä tulee olla julkaisuoikeus kuvaan (kuvaa ei siis saa ottaa ilman lupaa toisen kotisivulta, kirjasta tms). Yhdeltä omistajalta hyväksytään kilpailuun maksimissaan yksi (1) eläin kutakin gerbiiliväriä kohti ja maksimissaan 10 eläintä yhteensä (mukaan laskettuna sekä virallinen että lemmikkiluokka). Kilpailuun osallistuminen on ilmaista!

2. Leikkimielisessä virallisessa luokassa eläimet jaetaan värin/kuvion sekä iän mukaan luokkiin noudattaen oikean virallisen luokan luokkajakoa. Leikkimielisessä lemmikkiluokassa eläimet jaetaan ikänsä perusteella ikäluokkiin, noudattaen oikean lemmikkiluokan mukaista luokkajakoa. Sama eläin voi osallistua näyttelyyn vain yhdessä ikäluokassa. Näin ollen kuvaushetkellä alle 2kk ikäiset gerbiilit sekä alle 3 kk:n ikäiset degut ja muut hyppymyyrät eivät voi osallistua myöskään Virtuaalinäyttelyyn. Jos eläimen ikä ei ole tiedossa kilpailee se avoimessa luokassa.

3. Leikkimielisessä virallisessa luokassa tuomari arvostelee eläimet virallisen rotumääritelmän mukaisesti niin hyvin, kuin se on mahdollista. Jokaisesta eläimestä annetaan kirjallinen arvostelu, joka julkaistaan yhdistyksen WWW-sivuilla. Tuomari valitsee NETTI-ROP1-5, Netti-Babyn (vain gerbiileille), Netti-Juniorin ja Netti-Veteraanin. Lisäksi tuomari voi antaa hyville eläimille Netti-KUMAn.

4. Leikkimielisessä lemmikkiluokassa tuomari valitsee parhaan lemmikin ilmoittautumisten mukana lähetettyjen kuvien ja sanallisen kuvauksen (maksimissaan 50 sanaa) perusteella. Lisäksi tuomari voi antaa hyville eläimille Netti-KUMAn.

5. Tulokset julkaistaan Suomen Gerbiiliyhdistyksen kotisivuilla kalenterissa mainittuna päivänä.

6. Koska kilpailu on täysin leikkimielinen, ei sijoituksista voi kerätä VV/VPet-pisteitä ja arvostelusta ei voida valittaa.

7. Gerbiiliyhdistyksellä on oikeus julkaista ilman erillistä korvausta kilpailuun osallistuneita kuvia halutessaan omilla WWW-sivuilla sekä muissa yhdistyksen julkaisuissa (lehdet, esitteet jne.) sekä vuodesta 2014 alkaen Torirumpu- jäsenmyyntituotteissa (ei seinäkalenterissa), ja muokata niitä tarpeen vaatiessa.

Päivitetty viimeksi 15.10.2018