Harvinaiset hyppymyyrät

Yhdistyksemme alaisuuteen kuuluu tuttujen gerbiilien ja degujen lisäksi joukko harvinaisempia hyppymyyriä, mm. perpallidukset, jirdit, duprasit ym. rodentia-lahkoon, muridae-heimoon sekä gerbillinae-alaheimoon kuuluvat lajit.

Yhdistys pyrkii lisäämään tietoa myös näistä jyrsijöistä järjestämällä erilaisia teemapäiviä jäsenten aktiivisuuden mukaan sekä julkaisemalla artikkeleita sekä rekisteröimällä perpallidukset P-rekisteriin ja muut harvinaiset hyppymyyrät GM-rekisteriin.


Kuva: Viivi Välimäki

Bushy tailed jird

Cheesman

Crassus

Duprasi

Perpallidus

Shawin jirdi

Persian jirdi

Harvinaisten hyppymyyrien lajit ja heimot


Vaikka yhdistyksemme sivuilla puhutaankin harvinaisista jyrsijöistä, sentään kaikki harvinaiset jyrsijät eivät yhdistyksemme alaisuuteen kuulu. Yhdistyksemme alaisuuteen kuuluvat Rodentia -lahkosta, muridae -heimosta kaikki alaheimon Gerbilinae-lajit sekä lahkosta Hystricognathi, heimosta octodontidae suvun kolme lajia: Octon degus, Octon bridgesi ja Octon lunatus. Muut harvinaiset jyrsijälajit kuuluvat joko Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n alaisuuteen (esim. okahiiret, seeprahiiret) tai sitten Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton alaisuuteen (esim. maaoravat, unikeko jne).

Seuraavassa on esitetty systemaattinen kaavio hyppymyyristä (julkaistu alunperin Aavikkorummussa 4/98, Pia Mäkelän kirjoittamassa artikkelissa, päivitetty 15.11.2012 puuttuvia sukuja lähteenä käyttäen: Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo).

Kaikkia alla erikseen mainittuja lajeja ei ole tunnetusti Suomessa pidetty lemmikkeinä (vaikka muissa maissa ovat lemmikkeinä).

Lajin perässä on suluissa suomenkielinen nimi, mikäli sellainen on lajille vakiintunut)


ELÄINKUNTA (Animalia) 

PÄÄJAKSO: SELKÄJÄNTEISET (Chordata) 

(ALAJAKSO: SELKÄRANKAISET)   

LUOKKA: NISÄKKÄÄT (Mammalia)

Jyrsijät (Rodentia)    

HEIMO: MURIDAE (hiiret, rotat ja myyrät) / CRICETIDAE (hamsterit) / GERBILLIDAE

ALAHEIMO: GERBILLINAE (gerbiilit)      

SUKU:

              AMMODILLUS (walot)

              BRACHIONES (kiinanjirdit)

              Desmodilliscus (hamstraajagerbiilit)

              DESMODILLUS(kapingerbiilit)

              GERBILLURUS (karvajalkagerbiilit)

              GERBILLUS (varsinaiset gerbiilit)                 


LAJI:

 • Gerbillus campestris                          
 • Gerbillus gerbillus (pieniegyptingerbiili)                         
 • Gerbillus perpallidus (perpallidus, kalpea hyppymyyrä)                          
 • Gerbillus pyramidium (iso egyptin gerbiili)                         
 • Gerbillus amoneus

               

MICRODILLUS (somalianpikkujirdit)

MERIONES (jirdit)                 

LAJI:

 • Meriones crassus (crassus, Sundevallin jirdi, Jerusalemin Jirdi)                          
 • Meriones libycus (libyan jirdi)                         
 • Meriones persicus (persian jirdi, persian hyppymyyrä)                          
 • Meriones shawi (shawin jirdi)                          
 • Meriones unguiculatus (gerbiili, Mongolian gerbiili)

               PACHYUROMYS                  

LAJI:

 • Pachyuromys duprasi (duprasi, rasvahäntägerbiili)

               PSAMMOMYS                 

 LAJI:

 • Psammomys obesus (Paksu hiekkarotta)

Rhombomys (isogerbiilit)                 

LAJI:

 • Rhombomys opimus (isogerbiili)               

SEKEETAMYS                  

LAJI:

 • Sekeetamys calurus(tuuheahäntäjirdi)

TATERA (paljasjalkagerbiilit)                

LAJI:

 • Tatera indica (Intian gerbiili)

TATERILUS (paljasvarvasgerbiilit)


Päivitetty 2.5.2023