Yhdistys

Suomen Gerbiiliyhdistys eli lyhyemmin SGY ry on vuonna 1994 toimintansa aloittanut yhdistys. Alkujaan se toimi Suomen Kesyrottayhdistys ry:n alaisuudessa vuonna 1992 perustettuna gerbiilijaoksena, mutta eriytyi Suomen Mongolian Gerbiiliyhdistykseksi jo seuraavana vuonna 1993 pidetyn perustamiskokouksen myötä.


SGY ry on aktiivinen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on ylläpitää maan gerbiili-, degu- ja hyppymyyräharrastusta ja niihin liittyvää tietoutta ja edistää alaistensa lajien terveyttä ja hyvinvointia. Yhdistys tarjoaa niin jäsenille kuin ei-jäsenillekin runsaasti erilaisia palveluita: se julkaisee mm. Aavikkorumpu -jäsenlehteä, järjestää näyttelyitä ja kursseja sekä ylläpitää alaistensa lajien rekisteriä. Sivupalkista vasemmalta löydät yhdistyksen tarjoamat palvelut sekä mm. tärkeitä tiedotteita.

Kuva: PKAK / Jenny Kolehmainen