Sivustoinfo

Tietoa yhdistyksen sivustosta

Nämä sivut ovat Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n viralliset kotisivut. Yhdistyksen tarkoituksena on jakaa näillä sivuilla oikeaa ja asianmukaista tietoa gerbiileistä, deguista sekä muista yhdistyksen alaisista hyppymyyristä.

Sivut on toteutettu Yhdistysavain-palvelulla.
 

Artikkelit

Kaikkia Suomen Gerbiiliyhdistyksen WWW-sivuilla julkaistuja artikkeleita koskee tekijänoikeuslaki. Artikkelien tekijänoikeus on aina Suomen Gerbiiliyhdistys ry:llä ja artikkelin kirjoittajalla, mikäli kirjoittaja on mainittu. Artikkeleita ei saa julkaista omilla WWW-sivuilla, lehdissä tms. ilman SGY ry:n ja kirjoittajan lupaa ellei artikkelissa ole toisin mainittu. Artikkeleita on lupa tulostaa yksityiskäyttöön. Mikäli huomaamme väärinkäytöksiä yhdistyksen sivuilla julkaistujen artikkeleiden suhteen voimme ryhtyä oikeustoimiin tekijänoikeuksien rikkojaa vastaan. 

Kuvat

Kaikkia Suomen Gerbiiliyhdistyksen sivuilla julkaistuja kuvia koskee tekijänoikeuslaki. Kuvat ovat tekijänsä omaisuutta eikä niitä saa liittää ilman tekijä lupaa WWW-sivuille.

20.1.2013 asti tekijät ovat antaneet Suomen Gerbiiliyhdistys ry:lle luvan julkaista kuvia yhdistyksen WWW-sivuilla, Aavikkorumpu-lehdessä sekä muissa esitteissä ja julkaisuissa joihin tarvitaan kuvamateriaalia.

20.1.2013 jälkeen kotisivuille lisättyissä kuvissa on maininta copyright-oikeudesta kuvan yhteydessä.

20.1.2013 alkaen jos copyright annetaan SGY ry:lle, voi SGY ry käyttää kuvaa julkaisuissaan ja antaa sen edelleen käyttöön.

20.1.2013 alkaen mikäli copyright-oikeus säilytetään kuvan ottajalla, ei SGY ry voi antaa kuvaa edelleen käyttöön, vaan käyttää vain omissa julkaisuissaan (jäsenlehti, kotisivut).

Mikäli huomaamme väärinkäytöksiä yhdistyksen sivuilla esitettyjen kuvien suhteen (esim. niitä on lainattu yksityisille WWW-sivuille ilman tekijän lupaa) voimme tarvittaessa ryhtyä oikeustoimiin kuvien luvatonta julkaisijaa vastaan. Mikäli haluat lainata yhdistyksen sivuilla julkaistuja kuvia, ota yhteys hallitukseen.

 

Yhteyshenkilöt

Toistaiseksi SGY ry:n hallitus.