Rotumääritelmät ja ei-standardit

Kuva: Marjaana Rantakallio

Osalla SGY ry:n alaisista lajeista on omat rotumääritelmänsä eli standardit - tietynlaiset ihanteet - joita kohti kasvattajat yleensä jalostustyössään pyrkivät. Joillekin väreille on laadittu koestandardi, ns. kokeellinen rotumääritelmä. Näyttelyiden virallisissa luokissa eläimiä verrataan nimenomaan siihen, kuinka hyvin ne vastaavat voimassa olevaa rotumääritelmää.

Lisäksi lajeilla tunnetaan liuta erilaisia värejä (ja kuvioita), joilla ei ole vielä virallistettua standardia - niitä kutsutaan ei-standardiväreiksi ja -kuvioiksi.

Tältä sivulta löydät SGY:n alaisten lajien rotumääritelmät ja rotumääritelmäehdotukset sekä ei-standardivärit.

Gerbiilit

Degut

Harvinaiset hyppymyyrät

Värien, muunnosten ym. siirtymisestä ei-standardista koestandardiin ja koestandardista standardiin voit lukea täältä.