Värien siirtyminen ei-standardiin, koe-standardiin ja rotumääritelmään

Värien siirtyminen rotumääritelmään

Kaikki muutokset ja lisäykset rotumääritelmään tulee hyväksyttää virallisilla tuomareilla.

Rotumääritelmään kuuluvat standardi- ja koe-standardivärit, kaikki muut värit ovat ei-standardivärejä. Rotumääritelmään päästäkseen värin tulee poiketa jo olemassa olevista väreistä, toisin sanoen sillä tulee olla oma fenotyyppinsä, värille on lisäksi mainittava toivottava genotyyppi.

Värin siirtyminen koe-standardiin

Väri siirtyy koe-standardiluokkaan hallituksen päätöksellä. Hallitus kuulee asiassa virallisen tuomariston mielipidettä ennen päätöksen tekoa. Värille annetaan tällöin nimi, kirjoitetaan rotumääritelmän vaatima kuvaus sekä määritellään genotyyppi. Vaatimuksena koe-standardiluokkaan siirtyvällä värillä on mm.

  • Kyseisen värisiä eläimiä tulee olla useampi.
  • Värin tulee periytyä aidosti, lukuun ottamatta epätäydellistä dominanssia (kuten dove)

Värin siirtyminen standardiin

Väri siirtyy standardiin hallituksen päätöksellä. Hallitus kuulee asiassa virallisen tuomariston mielipidettä ennen päätöksen tekoa. Vaatimuksena viralliseen luokkaan siirtyvälle värille on mm.

  • Kyseessä olevan värin eläimiä on arvosteltu näyttelyissä yhteensä kolmekymmentä eläintä
  • Kyseessä olevan värisiä eläimiä tulee olla sellaisia yksilöitä kahdesta eri yhdistelmästä, joiden koko sukutaulu kahden sukupolven ajan on pelkästään kyseessä olevan värisiä eläimiä.

Vers. 2.0

Päivitetty viimeksi: 9.10.2008