Kurssit ja teemapäivät

Tuomaripäivät, pet-tuomaripäivät ja kasvattajapäivät (gerbiileille) pyritään järjestämään kerran vuodessa. Muita kursseja ja teemapäiviä järjestetään jäsenten aktiivisuuden mukaan. Tulevat kurssit ja teemapäivät ilmoitetaan kalenterissa.

Kurssit 

Gerbiilinomistajakurssi 

Gerbiilinomistajakurssi on tarkoitettu kaikille lemmikkigerbiilin omistajille. Kurssilla opitaan perusasiat gerbiilin hoidosta, mm.

 • gerbiilin perushoito
 • ruokinta
 • varusteet
 • sairaudet

Lisäksi opetellaan tunnistamaan gerbiilivärejä sekä sukupuolet. Kurssi on ilmainen ja yleensä vain SGY:n jäsenille. Kurssin suorittanut saa diplomin.

PET-tuomarikurssi 

Pet-tuomarikurssin hyväksytysti käyneet henkilöt ovat oikeutettuja arvostelemaan Suomen Gerbiiliyhdistyksen alaisia lajeja kaikissa SGY:n alaisissa näyttelyissä, mahdollisesti kurssilla määrättyjen lisäharjoituskertojen jälkeen (tuomarioikeudet myöntää SGY ry:n hallitus tuomarisääntöjen perusteella) .

Kurssi on jäsenille ilmainen ja ei-jäsenille 10 euron hintainen.

Kurssilla käydään läpi seuraavat asiat:

 • arvostelusäännöt
 • yleistä arvostelusta ja tuomarin käyttäytymisestä
 • gerbiilien käsittely, arvosteleminen, värit ja sukupuolet
 • degujen käsittely, arvosteleminen, lajien tunnistus ja sukupuolet
 • muiden hyppymyyrien käsittely, arvosteleminen, lajien tunnistus ja sukupuolet


Kasvattajakurssi 1 

Kasvattajakurssi 1:llä opetellaan perusasiat gerbiilien kasvattamisesta mm:

 • kasvatustilat
 • ruokinta
 • sairaudet
 • jalostus
 • värien genetiikka
 • gerbiilikasvattajan moraali

Ennen osallistumista kasvattajakurssi 1:lle on hyvä käydä gerbiilin omistajakurssi tai omata muuten perustiedot gerbiilin yleisestä hoidosta, tunnistaa yleisimmät värit sekä erottaa sukupuolet toisistaan.

Kasvattajakurssi 1:n hyväksytysti suorittanut henkilö saa diplomin sekä voi käyttää kasvattajanimen perässä tunnusta KKK1.

Kasvattajakurssi 1:n voi suorittaa myös kirjeitse, tutustu materiaaliin ja ohjeisiin.


Kasvattajakurssi 2 

Kasvattajakurssi 2:lla perehdytään gerbiilien jalostamiseen tarkemmin. Kurssilla opetellaan myös arvioimaan gerbiilien ominaisuuksia rotumääritelmää vasten, ominaisuuksien peritytymistä eri väreissä ja eri linjoissa.

Osallistuminen Kasvattajakurssi 2:lle edellyttää Kasvattajakurssi 1:n hyväksytysti läpisuorittamista. Kasvattajakurssi 2:n hyväksytysti suorittanut henkilö saa diplomin sekä voi käyttää kasvattajanimensä perässä KKK2-titteliä.

Kasvattajapäivät (gerbiilinkasvattajille)


Kasvattajapäivät on tarkoitettu kaikille gerbiilikasvattajille ja kasvatuksesta kiinnostuneille. Päivän aikana käydään läpi värien kasvatuksiin liittyviä ongelmia, tutustutaan uusiin väreihin sekä keskustellaan kasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista ongelmista. Osallistuminen gerbiilinkasvattajapäiville on ilmaista. Kasvattajapäiviä on tavattu viime vuosina järjestää vuorovuosin live-tapaamisina ja vuorovuosin sähköisinä kasvattajapäivinä, jolloin kasvattajapäiville osallistutaan yleensä kommentoimalla aiheita kirjoittaen.Degupäivät

Degupäivät on tarkoitettu kaikille deguista kiinnostuneille henkilöille, omistajille, tuomareille, tuomariharjoittelijoille ja kasvattajille. Päivillä käsitellään ajankohtaisia asioita liittyen yleensä degujen hoitoon, ruokavalioon, terveyteen, jalostukseen ja arvosteluun. Osallistuminen degupäiville on ilmaista.

Degupäivät järjestetään usein harvinaisten hyppymyyrien päivien kanssa samalla kertaa.Harvinaisten hyppymyyrien päivät 

Harvinaisten hyppymyyrien päivä on tarkoitettu kaikille gerbiiliyhdistyksen alaisuuteen kuuluvien harvinaisten hyppymyyrien omistajille, tuomareille, tuomariharjoittelijoille , kasvattajille sekä ystäville. Päivän aikana on mahdollisuus oppia tunnistamaan eri lajeja, saada tarkempaa tietoa lajien vaatimuksista, käyttäytymisestä, hoidosta, arvostelusta ja kasvatuksesta. Osallistuminen päiville on ilmaista. Harvinaisten hyppymyyrien päivä järjestetään usein degupäivien kanssa samalla kertaa.Tuomaripäivät

Tuomaripäivät on tarkoitettu vain Suomen Gerbiiliyhdistyksen alaisille tuomareille sekä tuomariharjoittelijoille. Yleensä vain virallisten tuomareiden osuus on ensin ja ohjelma jatkuu niin että myös tuomariharjoittelijat liittyvät mukaan. Yleensä päivää ei julkaista kalenterissa, vaan viralliset tuomarit sopivat päivämäärän keskenään ja se tiedotetaan harjoittelijoille.Pet-tuomaripäivät 

Pet-tuomaripäivät on tarkoitettu vain kaikille Suomen Gerbiiliyhdistyksen alaisille pet-tuomareille ja tuomariharjoittelijoille. Pet-tuomaripäiviä on tavattu viime vuosina järjestää vuorovuosin live-tapaamisina ja vuorovuosin sähköisinä, jolloin pet-tuomaripäiville osallistutaan yleensä kommentoimalla aiheita kirjoittaen.

Päivitetty viimeksi 14.3.2023