Duprasit luonnossa

Kuva: Marleen Greven-Stoffers

Teksti: Pia Mäkelä (julkaistu aiemmin Aavikkorummussa 2/2000)

Dupraseista luonnossa on tarjolla tämmöinen pikkujuttu, jäsenistön toivomana...

Elinympäristö: Läntisen Välimeren rannikolla sijaitsevan aavikon eteläpuoliset, kasvillisuuden peittämät hiekka-alueet, sekä rannikkoaavikon eteläosat, joskus hyvin kivikkoisetkin alueet. Yksi duprasi on pyydystetty myös eristyksissä olevasta rotkosta Bir shfazinista itään, ja toinen hedelmättömältä sora-alueelta 26 km lounaaseen Kairosta. Tyypillinen elinympäristö, Bir Victoriassa, on pieni, ohuelti hiekkainen notko, jossa kasvaa niukalti Artemisia monospermaa, sekä Hyoscyamus muticus -laikkuja. Nämä asuinpaikat vastaavat Ranckin kuvaamia puoliaavikoita, jotka sijaitsevat samansuuntaisesti rehevämmän rannikkokaistaleen kanssa ja joilla P.duprasit ovat yleisiä.

Pesäonkalot: Rasvahäntärottia on kaivettu 1 metrin syvyydestä yksinkertaisista koloista kovasta hiekasta. Algerialaisilla ala-lajeilla on monimutkaisia tunneleita. Näiden jyrsijöiden on huomattu liikkuvan melko laajalti, ja ne saattavat jakaa koloja muiden lajien kanssa.