Elonkorjuunäyttely pystytään järjestämään poikkeusjärjestelyin 21.8.2021 Jyväskylässä

14.8.2021

Suomen gerbiiliyhdistys ryn hallitus on käynyt keskustelua liittyen Jyväskylässä 21.8.2021 pidettävää Elonkorjuunäyttelyyn ja Jyväskylään tulleisiin koronarajoitussuosituksiin.

"Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on 11.8. määrännyt, että Jyväskylän toimijoiden on varmistettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Määräys on voimassa 13.8.–9.9.2021.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.

Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta riittävistä turvaväleistä, fyysisten kontaktien välttämisestä sekä hyvästä hygieniasta."

Suomen Gerbiiliyhdistys ryn hallitus on todennut, että Jyväskylän näyttely pystytään järjestämään turvatoimia noudattaen. Osallistujia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota hygieniaan. Tapahtumassa käytetään maskeja. Tapahtuma ei ole yleisölle avoin, eikä jälki-ilmoittautumisia oteta vastaan rajoituksista johtuen. Näytteilleasettajille lähetetään vielä erikseen tarkemmat ohjeet hygieniaohjeistuksista ja paikan päällä olijoita ohjeistetaan pitämään turvavälit ja mahdollistetaan hyvän hygienian ylläpitäminen.


Lisätietoja: hallitus@gerbiiliyhdistys.fi

kuva: Noora Salminen