Kasvattaja- ja tuomarisivut poistuivat käytöstä 1.1.2020 alkaen

2.1.2020

Hallitus keräsi 15.11. saakka tuomareilta ja kasvattajilta palautetta heille osoitettujen ryhmäsivujen käyttämisestä ja päätteli saadun palautteen perusteella, etteivät kyselyyn vastanneet tuomarit ja kasvattajat kokeneet SGY:n tarjoamia ryhmäsivuja välttämättöminä tuomarina tai kasvattajana toimimisen kannalta. Kyselyyn otti osaa 6 henkilöä.

Tästä johtuen SGY:n hallitus päätti, että tuomareiden Tuomarisivut ja kasvattajien Kasvattajasivut poistuvat käytöstä 1.1.2020 alkaen ja samalla yhdistyksen kotisivut voidaan vaihtaa hinnoittelultaan edullisempaan vaihtoehtoon. Myös hallituksen käytössä olleet Hallitussivut poistuivat samassa yhteydessä.

Yhdistys kannustaa tuomareita ja kasvattajia omatoimisten yhteydenpitoväylien ylläpitoon ja luomiseen!

Lisätietoja: hallitus(a)gerbiiliyhdistys.fi

Kuva: Viivi Välimäki