Päivityksiä ruusukkeisiin ja pokaaleihin

7.5.2019

Hallitus on tehnyt 2018-2019 vuoden vaihteessa seuraavia päätöksiä SGY:n näyttelyissä jaettavista ruusukkeista ja pokaaleista.

Ruusukkeiden ulkonäkö muuttuu

SGY:n ruusuketoimittaja vaihtuu vuoden 2019 aikana ja ne tilataan jatkossa yrityksestä Richardson Designs Ltd. Ruusukkeiden sijoituksista kertovat värit pysyvät samoina kuin aiemminkin, mutta ruusukkeiden ulkoasu päivittyy näyttävämpään. Myös ruusukkeiden koossa on jonkin verran eroa aiempaan. Vanhanmallisia ruusukkeita jaetaan näyttelyissä niin kauan kuin niitä riittää, poisluettuna Double Spring Winner -juhlanäyttely, jossa voittajille jaetaan uudenmalliset ruusukkeet.Kuva: SGY ry

Hyvitys vanhanmallisista ruusukkeista 0,50€/ruusuke

SGY:n vanhanmallisia ruusukkeita voi palauttaa SGY:n palkintosihteerille vuoden 2019 loppuun saakka. Hyväkuntoisista ruusukkeista on mahdollista saada hyvitystä 0,50 €/ruusuke, ja hyvitys on käytettävissä näyttelyilmoittautumisiin. Palautusruusukkeen tulee olla kunnoltaan uutta vastaava: ruusukkeen nauhojen ja taitoksien tulee olla silitettävissä siisteiksi, ruusukkeen taakse ei saa olla kirjoitettu ja ruusukkeen tulee olla rispaantumaton ja ehjä. Palkintosihteerinä toimii Saana Annala, palkintosihteeri(a)gerbiili.fi.

Sarjansa Paras -ruusukkeista luovutaan

Värisarjojen parhaiden palkitsemisesta ruusukkein luovutaan ja jatkossa näyttelyissä jaetaan värisarjojen parhaille palkintokortit. SP-ruusukkeita jaetaan niin kauan, kun niitä on varastossa tai palautuu kiertoon, minkä jälkeen niitä ei toistaiseksi tilata lisää. Palkintokortteihin siirtymisen syynä ovat paineet pienentää näyttelyistä yhdistykselle koituvia menoja.

Vuoden voittajat ja Vuoden Pet- voittajat palkitaan jatkossa ruusukkein

VV- ja VPET-voittajat palkitaan jatkossa kustannus-, säilytys- ja kierrätyssyistä ruusukkein aiemmin jaettujen pokaalien sijaan. Käytäntöön siirrytään vuoden 2020 alussa, jolloin palkitaan vuoden 2019 voittajat. VV- ja VPET-pisteitä saaneista palkitaan ruusukkein ja kunniakirjoin vuosittain VV Gerbiili, VV Degu, V Kasvattaja, VKS Gerbiili, VKS Kasvattaja, PET-gerbiili, VPET-degu, VV PaHa, Vuoden Mono -silppuri ja Vuoden Stereo -silppurit. Ikäluokka- tai CV-voittajat palkitaan aiempana tapaan kunniakirjoilla. Ruusukkeet ovat tavallisia näyttelyruusukkeita näyttävämpiä. Ruusukkeet jaetaan omiksi, eikä niitä tarvitse palauttaa.