Sisäloisten häätö gerbiileillä, deguilla ja muilla hyppymyyrillä

Sisäloisia esiintyy gerbiileillä, deguuilla ja muilla hyppymyyrillä hyvin harvoin. Vaikka lemmikeilleen poimisi ahkerasti ulkoa kasveja syötäväksi tai oksia nakerreltavaksi, on mahdollisuus saada sisäloistartunta hyvin pieni. Suurin riski saada sisäloistartunta omille eläimilleen on silloin, mikäli villit rotat ja hiiret ovat päässeet tekemisiin eläinten ruoan, purujen tai heinän kanssa. Lisäksi eläinkaupasta tai ulkomailta tuotetut eläimet, joiden kasvatukseen liittyvästä hygieniasta ei voida olla riittävän varmoja, voivat kantaa mukanaan sisäloisia.

Lemmikkigerbiilin omistajan tarvitsee madottaa gerbiilinsä vain mikäli on erityistä epäilystä sisäloisista ja eläinlääkäri on todennut mahdolliset sisäloiset gerbiilin ulostenäytteestä.

Kasvattajan on syytä suorittaa sisäloisten häätö vain tarvittaessa. Mikäli kasvattajalla on myös muita jyrsijöitä tai hän on tuonut eläimiä säännöllisesti ulkomailta tai ostanut eläinkaupasta, kannattaa sisäloisten häätö tehdä kerran vuodessa.

Oireet

Sisäloisia kannattaa epäillä silloin, jos eläimet ovat selvästi laihoja ja alikuntoisia. Usein turkki on kiilloton ja pörhöllään. Poikasilla voi esiintyä myös selviä kasvuhäiriöitä. Varsinkin gerbiileillä oireita ovat myös poikaskuolleisuus, jolloin poikaset kuolevat yleensä 2-3 viikon ikäisinä. Erittäin pahoissa tapauksissa myös aikuiset eläimet voivat kuolla, jolloin mahdolliset sisäloiset yleensä paljastuvat ruumiinavauksessa.

Loisten häätö

Gerbiileillä on tavattu sekä kihomatoja että kääpiöheisimatoa (Hymenolepis nana). Kihomatojen häätöön sopivat laajakirjoiset sisäloislääkkeet mm. Axilur sekä Flubenol. Kääpiöheisimadon häätöön käytetään Kontal- nimistä lääkettä, joka on varsinaisesti ihmisille käytettävä lapamatolääke ja jonka vaikuttavana aineena on Niclosamid. Kaikkia edellämainittuja sisäloislääkkeitä voi ostaa apteekista reseptivapaasti.

Etenkin Axilruin ja Flubenolin pakkauskoot ovat varsin suuria ja gerbiilille annettavat annokset sen verran pieniä, että loishäätölääke kannattaa ostaa yhdessä toisen kasvattajan kanssa. Samoja lääkkeitä käytetään myös muille lemmikkieläimille (mm. koirat), joten mikäli käytät em. lääkkeitä koirallesi voit säästää muutaman tabletin gerbiileitä varten.

Nestemäinen Axilur voidaan antaa juomaveden mukana. Tablettimuodossa olevat sisäloislääkkeet on ensin syytä hienontaa, minkä jälkeen ne voidaan liuottaa pieneen määrään vettä ja antaa ruiskulla (HUOM! ilman neulaa) suoraan gerbiilin suuhun. Jauhomainen sisäloislääke voidaan myös liuottaa pieneen määrään vettä, jonka jälkeen se annetaan ruiskulla suoraan suuhun.

Sisäloisten häätöön tarkoitettujen aineiden käyttö on yleensä riskitöntä, kunhan noudattaa annosteluohjeita. Aineet vaikuttavat pääosin eläimen suolistossa vaikuttaen sisäloisten aineenvaihduntaan eivätkä imeydy suolistosta itse eläimeen. Suuria yliannostuksia on kuitenkin syytä välttää, koska loishäätöaineilla on yleisesti ottaen laksatiivinen eli ulostusta lisäävä vaikutus. Ne voivat siis aiheuttaa ripulia elimelle.

Annostus

Annostus on ilmoitettu siten, että kuinka paljon lääkettä täytyy antaa eläimen painoa kohti. Esim. jos sinulla on gerbiili, joka painaa n. 125 g, annetaan sille 1/50 osa Axilur tabletista tai 0,1 ml Axilur mikstuuraa tai 5 mg Flubenol jauhetta päivittäisen juomaveden mukana.

Axilur tabletti 50 mg / g

Annostus: 5mg / 100g (=hyvin pieni murunen, esim. 1/4 osalla tabletista madottaa n.7-10 gerbiiliä), viiden päivän kuuriMuuta: Liuotetaan pieneen määrään vettä ja annetaan esim. lääkeruiskun tai pipetin avulla suoraan eläimen suuhun. Sakkaantumisen takia ei voida antaa juomaveden mukana.

Axilur tablettia on hyvin vaikea jakaa tasan esim. 1/20 osaan, mutta siitä voi veitsellä leikata pieniä murusia. Helpointa on, jos madottaa useamman eläimen yhdellä kertaa, jolloin lasketaan yhteen kaikkien eläinten painot ja murretaan tabletista tätä painoa vastaava määrä. Tabletti liuotetaan veteen ja annostellaan esim. lääkeruiskulla suoraan suuhun, jolloin mittaviivoista on helppo laskea kuinka paljon lääkettä kullekin eläimelle tulee antaa.

Axilur mikstuura 25 mg / ml (vaatii erikoisluvan, saatavina eläinlääkäreiltä )

Annostus: 0,1 ml /100 g, viiden päivän kuuriMuuta: Voidaan lisätä eläimen juomaveteen, jolloin juomapulloon laitetaan juomavettä yhden päivän annos ja tarvittava määrä lääkettä.

Flubenol jauhe 50 mg / g

Annostus: 5mg/100g (100 mg on noin neljäsosa teelusikallista, joten annettava määrä on hyvin pieni), kolmen päivän kuuriMuuta: Voidaan antaa juomaveden mukana, jolloin juomapulloon annostellaan juomavettä noin yhden päivän annos sekä tarvittava määrä lääkettä.

Jos samassa terraariossa on useampia eläimiä, lasketaan eläinten yhteispaino ja mitataan juomapulloon lääkettä sen mukaan.

Kontal-tabletti 500mg / tabletti

Annostus: 10mg/100g (yhdellä tabletilla madottaa noin 50 gerbiiliä, 1/5 tabletilla noin 10 gerbiiliä), kerta annostus riittää.Muuta: Tabletti jaetaan osiin ja murunen liotetaan pieneen määrään vettä. Annos laitetaan ruiskuun, josta se voidaan annostella suoraan eläimen suuhun.

Lopuksi

Olen itse madottanut hiireni ja gerbiilini (myös kantavat ja imettävät naaraat) useita kertoja ilman ongelmia yllä olevia annosteluohjeita noudattaen. Myös rottia ja hamstereita on madotettu ongelmitta näiden ohjeiden mukaan. Eläimet ovat kuitenkin yksilöllisiä, joten jos olet epävarma madotuksen turvallisuudesta tai annostuksesta juuri omalle eläimellesi, kannattaa aina ottaa ensin yhteyttä eläinlääkäriin.

 Artikkeli julkaistu aikaisemmin Aavikkorumpu 2/94 lehdessä ja sen on kirjoittanut Minna Koivu. Artikkeli on muokattu ja korjattu 18.4.2004