Titteleitä ja tittelihirmuja

Jokainen näyttelyluetteloa joskus selannut on varmastikin jossain vaiheessa tullut törmänneeksi erilaisiin titteleihin – niihin monimutkaisiin kirjain- ja numeroyhdistelmiin eläinten nimien edessä. Mitä tittelit ovat, mistä ne kertovat ja miten niitä saa?

Titteleitä on hyvin erilaisia ja jokaisella niistä on oma merkityksensä. Yhtä kaikille on, että tittelit kertovat eläimen näyttelymenestyksestä. Osa titteleistä on saatavissa virallisista luokista ja osa taas pet-luokasta. Näiden lisäksi on ehkä vähemmän käytettyjä ja tunnettuja silppurititteleitä ahkerille näyttelyn silppurikisaajille.

Virallisen luokan tittelit MVA ja CH

Virallisessa luokassa SERTin (joista puhekielessä kuulee myös käytettävän sanaa irto-SERT) saavat eläimet ovat tuomarin mielestä erinomaisia lajinsa ja värinsä edustajia. Kun gerbiili menestyy virallisessa luokassa niin, että se saa vähintään kolme SERT-korttia kolmesta eri näyttelystä, voi eläin valmistua Championiksi eli saada nimensä eteen kirjanyhdistelmän CH. SERTin saaneista eläimistä näyttelypäivän paras uros ja paras naaras palkitaan MVA-serteillä. MVA-sert vastaa kahta SERTiä, joten valmistuakseen Championiksi riittää myös yksi MVA-sert ja yksi irto-SERT. Eläimen valmistuminen Muotovalioksi vaatii taas 3 MVA-sertiä tai esimerkiksi 6 irto-SERTiä. Molemmille titteleille yhteistä on, että ne pitää eläimen omistajan itse muistaa hakea tulosvastaavalta anomalla. Lisäksi eläimen tulee olla saanut SERTejä vähintään kahdelta eri tuomarilta. Kun eläin on valmistunut MVA:ksi, se ei voi enää vastaanottaa MVA-sertejä, vaikka olisikin näyttelyn paras, vaan tuomari voi luovuttaa kyseisen palkinnon seuraavaksi parhaalle eläimelle. MVA- tai CH-titteliä nimensä edessä kantavat yksilöt ovat siis virallisessa luokassa menestyneitä, erinomaisia lajinsa edustajia.

Pet-luokan titteli GP

Grand Petiksi eli GP:ksi valmistuminen edellyttää gerbiililtä kolmea PET1–PET5-sijoitusta kolmessa eri näyttelyssä. Degulle ja harvinaisille hyppymyyrille vaatimus on erilainen: GP:ksi valmistuvan degun tai harvinaisen hyppymyyrän tulee olla sijoittunut kolme kertaa PET1-sijalle. GP-tittelin haltija on siis erityisen hyvä ja hyvin hoidettu, pet-luokissa pärjännyt lemmikki. GP-titteliä anotaan myös tulosvastaavalta, kun vaaditut näyttelysijoitukset täyttyvät.

SW-näyttelyiden ja DW-näyttelyiden tittelit

Erikoisnäyttelyissä, kuten Summer Winner -näyttelyissä (tai Spring Winner -näyttelyissä, joita nykyisin on järjestetty), jotka ovat siis vuoden juhlanäyttelyitä, jaetaan myös omat tittelinsä erikseen virallisessa ja pet-luokassa. Virallisen luokan parhain eläin eli ROP1 palkitaan tittelillä, joka muodostuu sanoista Summer Winner (tai Spring Winner) sekä kyseisen vuoden vuosiluvusta. Tämän vuoden voittajat (ROP1-gerbiili ja ROP1-degu) saavat siis käyttää nimensä edessä titteliä SW-17. Vastaavasti pet-luokan PET1-palkitut saavat käyttää nimensä edessä SPET-17-titteliä, joka muodostuu sanoista Summer Pet (tai Spring Pet) sekä vuosiluvusta.

Toisinaan SGY on järjestänyt myös Double Winner -näyttelyitä eli DW-näyttelyitä tai DPET-tuplaluokkia. Kyseisen kaltaisissa näyttelyissä on ikään kuin kaksi näyttelyä yhden sisällä, sillä eläin voi saada samana päivänä arvostelun kahdelta eri tuomarilta ja tulla palkituksi kaksi kertaa, mikäli se ilmoitetaan molemmille tuomareille. Mikäli tänä vuonna järjestettäisiin DW-näyttely, palkittaisiin molemmissa saman päivän virallisissa luokissa yhteensä parhaiten menestynyt eläin tittelillä DW-17 (Double Winner 2017) ja pet-luokkien vastaavat parhaiten pärjänneet eläimet tittelillä DPET-17 (Double Pet 2017). DW- ja DPET-titteleiden saaja on se, joka saa kyseisenä päivänä eniten Vuoden voittaja -pisteitä (VV) tai Vuoden pet -pisteitä (VPET), eikä tittelin voittaja ole välttämättä se, jonka toinen tuomari on valinnut parhaaksi, vaan se, jonka on sijoittunut molemmilla tuomareilla korkeimmalle.

Vuoden voittaja - eli VV-tittelit

Jokaisen näyttelyn virallisesta luokasta kertyy menestyville eläimille Vuoden voittaja -pisteitä tietyn pistetaulukon mukaisesti (kyseisen pistetaulukon löydät SGY:n kotisivuilta laittamalla Etsi-kenttään ”Näyttelysäännöt”). Vuoden päätyttyä pisteet lasketaan yhteen ja katsotaan, kuka on kerännyt eniten pisteitä eri kategorioissa. Tittelin perässä oleva vuosiluku kertoo, minkä vuoden pisteistä on kyse. Vuoden voittajat palkitaan yleensä vuosittain Gaalanäyttelyn yhteydessä järjestettävässä Gaalajuhlassa, joka on viime vuosina tavattu pitää Lahdessa.

Gaalassa jaettavia titteleitä on useanlaisia. Viimeisimmät voittajat ovat vuodelta 2016, joten niiden titteli päättyy numeroihin -16. Niillä lajeilla, joilla on viralliset luokat (gerbiilit ja degut) palkitaan vuoden eniten pisteitä kerännyt eläin Vuoden voittajana (viime vuonna siis VV-16).

Lisäksi ikäluokittain parhaiten sijoittuneet gerbiilit ja degut palkittiin tänä vuonna Vuoden Baby 2016 (VBABY-16), Vuoden juniori 2016 -tittelillä (VJUN-16) ja Vuoden Veteraani 2016 -tittelillä (VVET-16). Lisäksi gerbiileillä jokainen oman värinsä edustaja kilpailee näyttelyssä toisia samanvärisiä vastaan. Oman värinsä menestynein (eniten VV-pisteitä kerännyt) eläin, esimerkiksi vaikka black, palkitaan Cup-voittajan tittelillä (CV-16). CV-16-tittelin omaavia eläimiä voi olla niin monta, kuin on eri gerbiilivärejäkin.

Lisäksi vuoden koestandardigerbiilit saavat omat tittelinsä, jotka noudattavat samaa kaavaa virallisen luokan titteleiden kanssa: vuosittain palkitaan Vuoden Koestandardigerbiili (viime vuonna siis VKS-16) sekä ikäluokittain paras Vuoden Koestandardibaby (VKSBABY-16), Vuoden Koestandardijuniori (VKSJUN-16) ja Vuoden Koestandardiveteraani (VKSVET-16) sekä tietenkin värien Cup-Voittajat.

Vuoden Pet - eli VPET-tittelit

Vuoden parhaat pet-eläimet palkitaan niin ikään alkuvuodesta pidettävässä Gaalassa edeltävän vuoden menestyksen mukaan samanlaisella pistelaskusysteemillä kuin Vuoden voittajatkin. Vuoden parhaat, eniten VPET-pisteitä keränneet pet-eläimet (gerbiilit, degut ja kaikki harvinaiset hyppymyyrät) saavat tittelikseen Vuoden Pet (viime vuonna siis VPET-16). Lisäksi ikäluokittain parhaat sijoittujat palkitaan titteleillä Vuoden Pet-baby (esim. viime vuonna VPETBABY-16), Vuoden Pet-juniori (VPETJUN-16) ja Vuoden Pet-veteraani (VPETVET-16).

Silppurikilpailujen käyttövaliot PKVA ja KVA

Silppurikilpailut ovat näyttelyiden leikkimielinen väliaikakilpailu. Joskin myös näille ahkerille nakertajille on omat tittelinsä! PKVA:n eli pet-käyttövalion titteliä saa käyttää eläin, joka on saanut yhden PET-sijoituksen pet-luokasta ja vähintään 10 pistettä kolmesta eri silppurikilpailusta. KVA:n eli käyttövalion tittelin voi saada eläin, joka on palkittu virallisessa luokassa vähintään KUMAlla ja saanut vähintään 10 pistettä kolmessa eri silppurikilpailussa.

Vuoden silppurit ja Suomenmestari-silppurit

Vuoden silppurimenestyjiä muistetaan niin ikään Gaalajuhlassa, jossa eniten edellisenä vuonna pisteitä silppurikilpailuissa keränneet eläimet palkitaan pokaalein ja tittelein. Viime vuoden monoluokan (jossa silppuri kisaa yksin) menestyjä sai  nimensä eteen tittelin VMS-16 eli Vuoden Monosilppuri 2016 ja stereoluokan (jossa silppureita on kaksi) voittajat saivat tittelin VSS-16  eli Vuoden Stereosilppuri 2016. Suomenmestari-silppurikilpailut kisattiin aina tähän vuoteen saakka Summer Winner -näyttelyn (tai Spring Winner -näyttelyn) yhteydessä, mutta niistä on nykyisin luovuttu, sillä on haluttu panostaa jatkossa enemmän vuosittaiseen menestykseen, kuin yhdessä yksittäisessä kisassa pärjäämiseen. Näistä kisoista voittajat saivat viimeisenä järjestysvuonna eli vuonna 2015 tittelikseen SMS-15 (Suomenmestari-silpuuri 2015).

Tuloksia

Mikäli viime vuosien VV-tulokset ja tittelit kiinnostavat, ne löytyvät yhdistyksen sivuilta, kun navigoit itsesi yläpalkista seuraavaa reittiä pitkin: Toimintaa > Näyttelyt > Vuoden voittajat tai Toimintaa > Näyttelyt > Muuta, jonka kautta pääset näkemään mm. kuvia ja listauksen CH- ja MVA-palkituista eläimistä.

Pähkinä (vastaukset alla):

Avaa seuraavien eläinten tittelit:

1. VV-12 VPET-12 VPETJUN-12 VV-13 VPET-13 Nestori

2. VKS-15 CV-15 VKSJUN-15 VPETJUN-15 CV-16 Rebel's Xantia

3. VV-13 MVA CH SW-12 CV-12 CV-13 Hui Kauhistus Huuruinen

Oikeat vastaukset:

1. Vuoden voittaja 2012, Vuodet Pet 2012, Vuoden Pet-juniori 2012, Vuoden voittaja 2013

2. Vuoden koestandardi 2015, Cup-voittaja 2015, Vuoden Koestandardijuniori 2015, Vuoden Pet-juniori 2015, Cup-voittaja 2016

3. Vuoden voittaja 2013, Muotovalio, Champion, Summer Winner 2012, Cup-voittaja 2012, Cup-voittaja 2013

Artikkelin on kirjoittanut Jenny Haapala ja se on julkaistu Aavikkorummun numerossa 2/2017.

Huom. Tämä on vanha arkitteli, jossa tiedot eivät välttämättä vastaa tätä päivää.