Muutoksia näyttelysääntöihin 1.3. alkaen

10.3.2020

Hallitus on tehnyt pieniä muutoksia näyttelysääntöihin. Muutokset astuvat voimaan
1.3.2020 alkaen ja koskevat näyttelyn anomisaikataulua ja näyttelyiden anomista sekä
näyttelyyn ilmoittautumista. Näillä muutoksilla on tarkoitus vähentää byrokratiaa ja edistää
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Sääntömuutoksien ansiosta näyttelyitä voidaan tarvittaessa järjestää nopeammalla aikataululla.

Kuva: Viivi Välimäki

Näyttelysäännöissä luki aiemmin, että virallisten näyttelyiden järjestämiseen tulee anoa lupaa
Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hallitukselta. Muutoksen jälkeen säännöissä lukee, että lupa virallisten näyttelyiden järjestämiseen tulee anoa Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n nimeämältä näyttely- ja tapahtumavastaavalta vähintään kaksi (2) kuukautta ennen näyttelyn järjestämispäivämäärää. Aiemmista anomisaikatauluista siis luovutaan kokonaan. Näyttelykutsu julkaistaan kalenterissa vähintään yksi (1) kuukausi ennen näyttelyä. Näyttelyvastaavan yhteystiedot löytyvät Toimihenkilöt-sivulta.

Muutoksen jälkeen säännöissä lukee, että anomuksesta tulee jatkossa käydä ilmi
näyttelypäivämäärä, näyttelypaikka, näyttelyssä järjestettävät luokat, ilmoittautumistiedot,
tuomarit (ja mahdolliset varahenkilöt) sekä näyttelyn yhteyshenkilö yhteystietoineen.

Päivitetyt näyttelysäännöt löytyvät täältä.


Lisätietoja: hallitus(a)gerbiiliyhdistys.fi