Jalostustarkastus

Jalostustarkastuksessa kaksi virallista gerbiilituomaria käyvät läpi eläimen ja arvioivat sopiiko se ko. värin kasvatukseen rotumääritelmän ja värin sen hetkisen tason pohjalta. Eläimiä ei laiteta paremmuusjärjestykseen eikä niitä myöskään palkita.

Jalostustarkastukseen tultaessa on ensin eläintentarkastus, jossa katsotaan ettei eläimellä ole ulkoloisia ja se on terve. Seuraavaksi eläin punnitaan ja paino merkitään jalostustarkastuskaavakkeeseen. Tämän jälkeen eläimet siirtyvät kasvattajaryhmä kerrallaan (eli esimerkiksi kaikki saman kasvattajan black-kasvatukseen aiotut eläimet yhdellä kertaa) jalostustarkastajien arvioitaviksi. Jokainen eläin saa kirjallisen arvostelun, jossa eläimen ominaisuudet on kuvattu mahdollisimman yksityiskohtaisesti sekä maininnan jalostukseen sopivuudesta perusteluineen.


Jalostustarkastukseen osallistuvat eläimet

Jalostustarkastukseen voivat eläimiä tuoda arvosteltavaksi kaikki yhdistyksen jäsenet sekä myös ei-jäsenet. Myöskin jalostustarkastuksessa tuomarina toimiva henkilö voi tuoda omia eläimiään jalostustarkastukseen. Jalostustarkastukseen osallistuvan eläimen tulee olla iältään vähintään 6 kk tai yli. Nuoremmista eläimistä ei jalostustarkastuslausuntoa voida antaa.

Tarkastukseen ilmoitettu naaras ei saa olla kantavana tai imettää poikasia.

Lisäksi kaikkien tarkastukseen ilmoitettujen eläinten tulee olla terveitä eikä niissä saa olla ulkoloisia.


Ilmoittautuminen jalostustarkastukseen

Jalostustarkastus on ilmainen SGY ry:n jäsenille, ei-jäsenille maksu on 2e/eläin. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • Kasvattajan nimi sekä mahdollinen kasvattajanimi (jos on)
  • Kasvattajan osoite
  • Kasvattajan puhelinnumero
  • Kasvattajan sähköpostiosoite
  • Jalostustarkastukseen osallistuvien eläinten värit ja apuvärit sekä määrät/väri (esim. burmese kasvatus: burmeset 4 kpl ja blackit 2 kpl)

Lisäksi kasvattajan tulee täyttää etukäteen jokaista tarkastukseen tuotavaa eläintä kohden kaavake kahtena (2) kappaleena, josta selviää eläimen tiedot sekä johon jalostustarkastajat antavat arvionsa.