Gerbillinae -heimon lajien risteytymät ja epäselvät lajit

SGY ry. ei hyväksy GM-rekisteriin risteytyslajeja eikä risteytymien esittämistä pet-luokissa. SGY ry:n tavoitteena on edistää puhdaslajisten lemmikkien kasvatusta. Suosittelemme harvinaisten hyppymyyrien rekisteröimistä kaikkien yksilöiden osalta.


Päivitetty viimeksi 8.4.2004