Sijoitusehdot

Astutus- ja sijoitussopimuspohjat löydät kotisivujen lomakkeista.

Sopimuksen osapuolet voivat sopia mieleisensä sijoitusehdot.

Seuraavat sijoitusehdot ovat SGY ry:n ohjeelliset sijoitusehdot:

 1. Hallintaoikeus siirtyy vastaanottajalle, omistus- ja jalostusoikeudet jäävät ennalta sovituksi ajaksi luovuttajalle.
 2. Näytteilleasettamisoikeus on sekä eläimen luovuttajalla että sen vastaanottajalla. Eläimen näyttelyilmoittautumismaksun maksaa näytteilleasettamista vaativa henkilö.
 3. Eläimen luovuttaja päättää ensisijaisesti jalostusoikeutensa ajankohdan. Jalostusoikeus on myös vastaanottajalla, mikäli niin erikseen sovitaan. Eläimen luovuttaja saa tehdä jalostukseen liittyvät päätökset itsenäisesti.
 4. Eläimen vastaanottajan on maksettava tässä määrättävä summa vakuusmaksuna eläimen luovuttajalle, joka palautetaan jalostusoikeuden käytön jälkeen. Mikäli jalostusoikeutta ei käytetä, palautetaan vakuusmaksu kun eläin on liian vanha jalostukseen käytettäväksi. (Sopimukseen olisi hyvä sisällyttää eräpäivä, johon mennessä eläin katsotaan liian vanhaksi jalostukseen käytettäväksi).
 5. Kummatkin sopimuksen osapuolet ovat välittömästi ilmoitusvelvollisia eläimelle mahdollisesti tapahtuvista onnettomuuksista ja sairastumisista. Mikäli mahdollista, tulisi eläimen sairaanhoitoon liittyvistä päätöksistä päättää yhdessä.
 6. Poikueen hoitaa henkilö, joka käyttää jalostusoikeuttaan.
 7. Eläimen vastaanottajan on luovutettava eläin astutusta ja synnytystä varten luovuttajalle niin monta kertaa, kuin tässä on määritelty.
 8. Vahingon vastuu Mikäli eläin vastaanottajan huolimattomuudesta johtuen menettää lisääntymiskykynsä, on vastaanottaja velvoitettu korvaamaan luovuttajalle yhden ko. lajia edustavan eläimen suositushinnan (tarkan rahasumman sopiminen suositeltavaa). Mikäli luovuttajan huolimattomuuden seurauksena eläin menettää henkensä, on em. rahasumman lisäksi vakuusmaksu (§ 4) palautettava. Muista eläimelle aiheutuvista vahingoista on korvaus sovittava erikseen tapauskohtaisesti, vahingon vakavuudesta riippuen. Korvaussummille olisi syytä sopia ala- ja ylärajat.
 9. Luovuttajalla ja vastaanottajalla on oikeus purkaa sopimus. Tästä on syytä antaa kirjallinen ilmoitus sopimuksen toiselle osapuolelle. Ilmoituksessa tulee mainita päivämäärä, jona ilmoitus on annettu sopimuksen toiselle osapuolelle. Mainitusta päivämäärästä alkaen sopimus katsotaan puretuksi sekä mainittava mielellään syy sopimuksen purkamiseen.
 10. Mikäli luovuttaja purkaa sopimuksen, tulee vakuusmaksun (§ 4) lisäksi palauttaa vastaanottajalle puolta vakuusmaksua vastaava summa. Vastaanottajan purkaessa sopimuksen hän menettää vakuusmaksunsa (§ 4).
 11. Eläin luovutetaan poikimisen jälkeen takaisin vastaanottajalle, kun poikaset ovat vieroitettu.
 12. Omistusoikeuden siirryttyä kokonaan vastaanottajalle saa hän luovuttajalta viipymättä rekisteritodistuksen ilman erillistä korvausta.
 13. Erimielisyyksien sattuessa tulee ottaa yhteys kuluttaja-asiamieheen.
 14. Muut asiat; mm. siirtokielto, kulujen jako. Eläintä ei tule siirtää tai antaa hoitoon muualle kuin luovuttajalle tai vastaanottajalle erikseen sopimatta. Eläimen hoidosta aiheutuvat kustannukset maksaa sopimuksen se osapuoli, kumman hallussa eläin sillä hetkellä on.

Päivitetty viimeksi 8.2.2020