Tittelisanasto

Seuraavana on luettelo titteleistä, joita SGY ry käyttää. SGY ry toivoo SKJL ry:ltä saamansa (12.4.2003 päivätyn) kirjeen mukaisesti, ettei vastaavia titteleitä jaettaisi paikallisissa yhdistyksissä sekaannusten välttämiseksi.


VV-03/Vuoden Voittaja 2003 = gerbiili tai degu joka on kerännyt eniten pisteitä virallisessa luokassa ko. vuonna.


VJUN-03/Vuoden Juniori 2003 = eniten virallisessa baby- ja juniori luokassa pisteitä kerännyt eläin ko. vuonna.


VVET-03/Vuoden Veteraani 2003 = eniten virallisessa veteraaniluokassa pisteitä kerännyt eläin ko. vuonna.


CV-03/Cup Voittaja 2003 = Cup Voittaja, eli gerbiili joka on ollut ko. vuonna värinsä menestynein virallisissa luokissa.


VJAL-03/Vuoden Jalostuseläin 2003 = eniten jalostusluokassa pisteitä kerännyt eläin.


VKASV-03/Vuoden Kasvattaja 2003 = Vuoden Gerbiili- tai degu kasvattaja ko. vuonna, jonka kasvatit ovat keränneet eniten pisteitä virallisessa luokassa.


VKS-03/Vuoden Koe-standardi 2003 = eniten pisteitä koe-standardiluokassa ko. vuonna kerännyt eläin. Titteli jaetaan joka lajille erikseen.


VKSKASV-03/Vuoden Koe-standardi kasvattaja 2003 = koe-standardi värien /lajien kasvattaja jonka kasvatit ovat keränneet koe-standardi luokassa eniten pisteitä ko. vuonna. Titteli jaetaan joka lajille erikseen.


VKSJAL-13/Vuoden Koe-standardi Jalostuseläin 2013 = eniten koe-standardi jalostusluokassa pisteitä kerännyt eläin. Titteli jaetaan joka lajille erikseen.


VKSJUN-03/Vuoden Koe-standardi Juniori 2003 = eniten pisteitä koe-standardi baby- ja junioriluokassa ko. vuonna kerännyt eläin.Titteli jaetaan joka lajille erikseen.


VKSVET-03/Vuoden Koe-standardi Veteraani2003 = eniten pisteitä koe-standardiveteraaniluokassa ko. vuonna kerännyt eläin. Titteli jaetaan joka lajille erikseen.


VPET-03/Vuoden Pet 2003 = esim. Vuoden Pet Gerbiili 2003, on gerbiili joka on kerännyt SGY ry:n hyväksymistä pet-luokista ympäri Suomen (sisältäen siis myös paikallisyhdistysten näyttelyitä) eniten pisteitä ko. vuonna.


VPETJUN-03/Vuoden Pet-Juniori 2003 = SGY ry:n hyväksymistä pet-luokista eniten baby/juniori luokista pisteitä kerännyt eläin.


VPETVET-03/Vuoden Pet-Veteraani 2003 = vastava kuin yllä, mutta veteraaniluokista.


VS-03/Vuoden Silppuri 2003 = silppurikilpailujen mono- ja stereoluokissa eniten pisteitä keränneet eläimet.


SW-03/Summer Winner 2003 = SGY ry:n juhlanäyttelyn ROP1-palkitut eläimet.


SPET-03/Summer Pet 2003 = SGY ry:n juhlanäyttelyn PET1-palkitut eläimet.


DW-03/Double Winner 2003 = SGY ry:n Double Winner näyttelyssä virallisessa luokassa pisteissä parhaiten pärjännyt degu ja gerbiili (pisteet lasketaan VV-säännöin).


DP-03/Double Pet 2003 = SGY ry:n Double Winner näyttelyssä pet-luokassa pisteissä parhaiten pärjännyt degu, gerbiili & hyppymyyrä (pisteet lasketaan VP-säännöin) 


SMS-03/Suomen Mestari Silppuri 2003=SGY ry:n juhlanäyttelyn Parhaat Mono & Stereo-silppurit.


CH/Champion = SGY ry myöntää ko. tittelin 3 sertifikaatin perusteella.


MVA/Muotovalio = SGY ry myöntää 3 MVA-sertifikaatin perusteella.


GP/Grand Pet = SGY ry myöntää 3:n PET sijan perusteella gerbiileille. Harvinaisille hyppymyyrille ja deguille 3:n PET1-sijan perusteella.


SP/Supreme Pet = SGY ry myöntää 6:n PET sijan perusteella gerbiileille. Harvinaisille hyppymyyrille ja deguille 6:n PET1-sijan perusteella.


KVA/PKVA = SGY ry myöntää KVA/PKVA tittelit Silppuri– ja näyttelytulosten perusteella.


Vers. 3.6

Päivitetty viimeksi 23.11.2022 Korjattu virheitä ja selkeytetty sanastoa.