Mainostaminen

Mainostaminen jäsenlehdessä

Suomen Gerbiiliyhdistys ry myy mainostilaa mm. yrityksille Aavikkorumpu-lehdessä. Jäsenistöämme palvelevat ilmaiset rivi-ilmoitukset sekä halvemmat mainoshinnat.

Mainokset maksetaan etukäteen tilille OP FI16 5549 0420 0682 04 viitteellä 50050. Mainoksen originaali sekä kuvakaappaus kuitista lähetetään päätoimittajalle. Painoteknisistä syistä painettuun lehteen tulevien mainosten originaalien tulee olla mustavalkoisia ja 1/1 sivun originaalikoko on A4.

Yhdistys pidättää itselleen oikeuden olla julkaisemattta sellaisia mainoksia, jotka ovat yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisia tai joissa mainostetaan sellaista palvelua, tavaraa tai toimintaa, jonka käyttö voi aiheuttaa vaaraa yhdistyksen alaisille lajeille. Tällaisissa tapauksissa mainos ja siitä maksettu summa palautetaan.

Jäsenlehden mainoshinnat


Tili: OP FI16 5549 0420 0682 04
Maksun saaja: Suomen Gerbiiliyhdistys ry
Maksuviitenumero: 50050 
Painettu lehti (koko A5)

1/1 sivua
Jäsenet: 12 euroa
Ei-jäsenet: 15 euroa

1/2 sivua
Jäsenet: 8 euroa
Ei-jäsenet: 10 euroa

1/4 sivua
Jäsenet: 4 euroa
Ei-jäsenet: 6 euroa

Takakansi
Jäsenet: 20 euroa
Ei-jäsenet: 25 euroa

Keskiaukeama
Jäsenet: 30 euroa
Ei-jäsenet: 40 euroa

Mainostaminen kotisivuilla

SGY:n kotisivujen julkisella etusivulla voidaan mainostaa vain yhdistyksen toimintaan liittyviä ja ei-kaupallisia asioita (kuten esimerkiksi muiden jyrsijäyhdistysten näyttelyitä) ja vain etusivun alalaidassa.

Kotisivujen jäsensivustolla voivat mainostaa myös eläinkaupat ja muut harrastukseen liittyvät (myös kaupalliset) toimijat, jäsensivuston ensimmäisen sivun alalaidassa. Mainoksien julkaisusta kotisivuilla päättää hallitus.

SGY ry:n tapahtumien tuotesponsorit saavan ilmaista mainostilaa näyttelyluettelossa tuotesponsorointiohjeiden mukaisesti.

Yhdistys pidättää itselleen oikeuden olla julkaisemattta sellaisia mainoksia, jotka ovat yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisia tai joissa mainostetaan sellaista palvelua, tavaraa tai toimintaa, jonka käyttö voi aiheuttaa vaaraa yhdistyksen alaisille lajeille. Tällaisissa tapauksissa mainos ja siitä maksettu summa palautetaan.


Kotisivujen mainoshinnat 


Tili: OP FI16 5549 0420 0682 04
Maksun saaja: Suomen Gerbiiliyhdistys ry
Maksuviitenumero: 50050


Julkinen etusivu tai jäsensivuston etusivu/1 kk 
(pääpalsta, sivun alalaita)
Jäsenet: 20 euroa
Ei-jäsenet: 100 euroaMainostaminen näyttelyluettelossa

Näyttelyluettelomainokset lähetetään yleensä ko.näyttelyn ilmoittautumisten vastaanottajalle.

 Yhdistys pidättää itselleen oikeuden olla julkaisemattta sellaisia mainoksia, jotka ovat yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisia tai joissa mainostetaan sellaista palvelua, tavaraa tai toimintaa, jonka käyttö voi aiheuttaa vaaraa yhdistyksen alaisille lajeille. Tällaisissa tapauksissa mainos ja siitä maksettu summa palautetaan.

SGY ry:n tapahtumien tuotesponsorit saavan ilmaista mainostilaa lehdessä/näyttelyluettelossa, normaalisti yksi lehtimainos/luettelomainos yhtä tapahtumasponsorointia kohden. Kestosponsorien saamasta mainostilasta päätetään erikseen hallituksen toimesta.


Näyttelyluettelon mainoshinnat

Tili: OP FI16 5549 0420 0682 04
Maksun saaja: Suomen Gerbiiliyhdistys ry
Maksuviitenumero: 500501/1 sivua
Jäsenet: 10 euroa
Ei-jäsenet: 12 euroa

1/2 sivua
Jäsenet: 6 euroa
Ei-jäsenet: 8 euroa

1/4 sivua
Jäsenet: 3 euroa
Ei-jäsenet: 4 euroa

Takakansi
Jäsenet: 12 euroa
Ei-jäsenet: 20 euroa

Keskiaukeama
Jäsenet: 25 euroa
Ei-jäsenet: 30 euroa

Päivitetty viimeksi 10.6.2018