Näyttelyyn ilmoittautuminen

Haluaisitko ilmoittaa eläimesi näyttelyyn, mutta et tiedä miten toimia? Ei hätää, tälle sivulle olemme keränneet vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät eläimen näyttelyyn ilmoittamiseen.


Mistä tiedän missä näyttelyitä järjestetään?

Tiedot järjestettävistä näyttelyistä eli niin kutsutut näyttelykutsut löydät Gerbiiliyhdistyksen näyttelykalenterista, joka julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.

Näyttelykutsussa kerrotaan aina: milloin ja missä näyttely järjestetään, mitkä luokat näyttelyssä järjestetään ja alustavat tuomaritiedot, mitä ilmoittautuminen maksaa, mihin mennessä ja kenelle ilmoittautumiset lähetetään, ja kuka antaa lisätietoja.


Milloin ja missä näyttely järjestetään?

Näyttelykutsussa kerrotaan päivämäärä, jolloin näyttely järjestetään, näyttelyn paikkakunta sekä tarkempi osoite. Jos tarvitset ajo-ohjeita näyttelypaikalle voit hakea niitä esimerkiksi reittihaku-ohjelmien kautta (esim. Fonecta tai Google Maps). 

Julkisen liikenteen reittioppaita ovat mm: www.matkahuolto.fi/ ja www.vr.fi, ja esim. pääkaupunkiseudulla: http://www.reittiopas.fi/.


Mitä luokkia näyttelyissä järjestetään?

SGY:n järjestämissä näyttelyissä pyritään järjestämään kaikki luokat SGY:n alaisille lajeille eli

 • gerbiileille virallinen luokka, koestandardiluokka, ei-standardiluokka sekä pet-luokka
 • deguille: virallinen luokka sekä pet-luokat
 • muille hyppymyyrille: pet-luokat, lisäksi perpalliduksille koestandardi- ja ei-standardiluokat.

Poikkeuksen tekevät niin kutsutut Pet Show:t, jolloin järjestetään yleensä vain pet-luokat yhdistyksen alaisille lajeille sekä mahdollisesti myös muille jyrsijälajeille sekä kaneille. Muiden laji-, paikallis- tai alayhdistysten järjestämissä näyttelyissä ei aina järjestetä kaikkia luokkia, joten lue näyttelykutsu huolellisesti. Virallisessa ja koestandardiluokassa eläin arvostellaan rotumääritelmää vasten. Tuomari antaa kirjallisen arvostelun eläimen väristä, koosta ja tyypistä. Viralliseen luokkaan ilmoitetun gerbiilin tai degun tai perpalliduksen tulee olla rekisteröity. Pet-luokassa eläimen arvostelun pääpaino on lemmikkiominaisuuksissa eli luonteessa, käsiteltävyydessä, kunnossa ja terveydessä. Lemmikkiluokkaan ilmoitetun eläimen ei tarvitse olla rekisteröity.

Lisäksi on näyttelyissä voi olla epävirallisia luokkia, kuten:

 • Open Show, jossa arvostellaan kuten virallisessa luokassa, mutta arvostelun tekevä henkilö ei ole SGY ry:n hyväksymä tuomari vaan esim. harrastaja, tuomariharjoittelija tai kasvattaja (tästä luokasta ei saa VV/VPet –pisteitä).
 • Junior Handler-luokka on alle 15 vuotiaille näytteilleasettajille ja vastaa pet-luokkaa. mutta omistaja saa tässä luokassa itse esittää eläimensä tuomarille sekä saa samalla neuvoja eläimen hoitoon ja näyttelyihin ja voi keskustella tuomarin kanssa eläimistä, toisin kuin pet-luokassa missä keskustelu tuomarin kanssa omista arvosteltavista eläimistä ei ole suotavaa vielä arvostelun aikana. (Junior Handler arvostelun voi tehdä muukin kuin SGY ry:n hyväksymä pet-tuomari eli esim. tuomariharjoittelija). Tästä luokasta ei lasketa VPet-pisteitä.
 • Pehmolelu-luokka, jossa arvostellaan pehmolelut erillisellä kaavakkeella (näyttelyn väliaikaohjelma).

Tuomaritiedot pyritään merkitsemään näyttelykalenteriin heti, kun tuomarit ovat vahvistuneet. Viimeisimmät tuomaritiedot löytyvät aina kotisivulla julkaistusta näyttelykalenterista ja ne pyritään varmistamaan viimeistään 1kk ennen näyttelyä.


Mitä ilmoittautuminen maksaa, mihin mennessä ja kenelle ilmoittautumiset lähetetään?

Ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot löytyvät aina näyttelykalenterista. Lue järjestävä yhdistys, tilinumero sekä viitenumero huolellisesti näyttelykutsusta ja maksa näyttelymaksu oikean yhdistyksen tilille esim. Gerbiiliyhdistyksen järjestämät näyttelyt maksetaan aina Gerbiiliyhdistyksen tilille, OSJH:n järjestämät näyttelyt OSJH:n tilille jne.

Yleensä näyttelyissä annetaan paljousalennusta jäsenille eläinmäärän mukaisesti. Esimerkkejä ilmoittautumishinnoista: Ensimmäinen viralliseen luokkaan ilmoitettu eläin maksaa esim. 6 €. Saman omistajan toinen ja kolmas viralliseen luokkaan ilmoitettu eläin maksaa myös 6 €, mutta neljäs eläin maksaakin enää 4 € jne. Vastaavasti ensimmäinen pet-luokkaan ilmoitettu eläin maksaa 5 €, toinen myöskin 5 €, mutta kolmas enää 3 €. Paljousalennus on luokkakohtainen, ei lajikohtainen, mikä tarkoittaa sitä, että omistaja voi ilmoittaa pet-luokkaan sekä gerbiileitä, deguja ja vaikkapa perpalliduksia ja saa paljousalennuksen kunhan eläimiä on yli kaksi.

Esim. Omistaja ilmoittaa viralliseen luokkaan 1 degun ja 5 gerbiiliä sekä pet-luokkaan 1 degun, 1 gerbiilin ja kaksi duprasia. Hinta muodostuu seuraavasti: ensimmäinen eläin viralliseen luokkaan (degu) 6 €, toinen virallisen luokan eläin (1. gerbiili) 6 €, kolmas eläin (2. gerbiili) 6 €, neljäs eläin (3. gerbiili) 4 €, viides eläin (4. gerbiili) 4 €, kuudes eläin (5. gerbiili) 4 €. Virallisen luokan eläimet maksavat yhteensä 6 € + 6 € + 6 € + 4 € + 4 € + 4 € = 30 €. Pet-luokan hinta muodostuu seuraavasti: ensimmäinen eläin (degu) 5 €, toinen eläin (gerbiili) 5 €, kolmas eläin (1. duprasi) 3 € ja neljäs eläin (2. duprasi) 3 € eli yhteensä 5 € + 5 € + 3 € + 3 € = 16 €. Maksu, joka maksetaan tilille on siis 30 € + 16 € = 46 €.

Ei-jäsenille ovat näyttelymaksut kalliimmat. Niinpä mikäli haluat käydä ennemminkin näyttelyssä, kannattaa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Paljousalennus sekä jäsenhinnat koskevat saman omistajan eläimiä sekä omistajan kanssa samassa taloudessa asuvia henkilöitä (esim. lapset, avio- tai avopuoliso). Lisäksi kasvattaja voi hyödyntää paljousalennusta ja jäsenhintoja ilmoittaessaan kasvattejaan näyttelyyn vaikka kasvatin omistaja olisi eri taloudessa asuva ei-jäsen. Yhteisomistuksessa olevista eläimistä, voi toinen omistaja ilmoittaa eläimen näyttelyyn hyödyntäen paljousalennusta riippumatta siitä onko toinen omistaja jäsen.

Esim. henkilö (yhdistyksen jäsen) ilmoittaa näyttelyyn 3 gerbiiliä, joista yhden omistaja on hän itse, yhden omistaa hänen lapsensa (ei-jäsen) ja kolmas on yhteisomistuksessa kaverin (ei-jäsen) kanssa. Lisäksi hän ilmoittaa yhden degun, jonka kasvattaja hän on, mutta jota hän ei omista itse ja jonka omistaja ei ole yhdistyksen jäsen. Kaveri (ei-jäsen) pyytää henkilöä ilmoittamaan samalla näyttelyyn myös hänen degunsa, jonka kaveri omistaa itse. Kaikki eläimet ilmoitetaan viralliseen luokkaan. Ensimmäinen gerbiili maksaa 6 €, toinen lapsen omistama gerbiili maksaa myös 6 € ja yhteisomistuksessa olevasta gerbiilistä saa paljousalennusta, joten se maksaa 6 €. Omakasvattaman degun ilmoittautumismaksussa voi myöskin hyödyntää paljousalennusta eli se maksaa 4 €. Yhteensä eläimet maksavat 6 € + 6 € + 6 € + 4 € = 22 €. Koska kaveri omistaa oman degunsa itse eikä se ole yhteisomistuksessa tulee tästä maksaa normaali ei-jäsenen ilmoittautumishinta 8 €.

Näyttelymaksu tulee maksaa eräpäivään mennessä yhdistyksen tilille sekä ilmoittautumiset lähettää viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ilmoitusten vastaanottajalle, joko postitse tai sähköpostitse. Jos lähetät ilmoittautumiset postitse viimeisenä ilmoittautumispäivänä, tulee kuoressa näkyä postileima.


Jäsenen näyttelymaksuetu

SGY tarjoaa jäsenilleen joka vuosi yhden ilmaisen näyttelyilmoittautumisen.

Näyttelymaksuedun käyttäminen:

 • Voit valita, haluatko käyttää edun virallisessa vai pet-luokassa.
 • Edun voi käyttää vain kerran kalenterivuoden aikana SGY:n järjestämissä näyttelyissä (näyttelyn järjestävä yhdistys lukee kalenterissa tapahtuman otsikon lopussa).
 • SGY tarjoaa halvimman eläimen ennakkoilmoittautumisen ilmaiseksi (etua ei voi hyödyntää jälki-ilmoittautuessa). Tämä tarkoittaa sitä, että maksettavien eläinten määrä on yhtä kuin ilmoitettujen eläinten määrä vähennettynä yhdellä. Esim. ilmoittaessasi 6 gerbiiliä viralliseen luokkaan, maksat 5 eläimen ilmoittautumismaksut (ilman etua 6+6+6+4+4+4= 30 €, edun kanssa 6+6+6+4+4= 26 €).
 • Muista mainita näyttelymaksuedun käyttämisestä näyttelyilmoittautumisten vastaanottajalle!
 • Edun käyttämiseksi sinun tulee olla joko varsinainen, nuoriso-, ainais-, kunnia- tai kannatusjäsen SGY:ssä.
 • Lisätietoja maksuedun hyödyntämisestä osoitteesta jasensihteeri(a)gerbiiliyhdistys.fi.

Miten toimitan kuittikopion?

Näyttelyilmoittautumisten mukana tulee lähettää kopio maksukuitista. Maksa näyttelymaksu viimeistään eräpäivänä nettipankissa ja lähetä kuvakaappaus kuitista ilmoittautumisten vastaanottajalle.

Miten ilmoitan eläinteni tiedot?

Voit ilmoittaa eläimesi näyttelyyn ennakkoon sähköpostitse. Mikäli aiot jälki-ilmoittautua, jälki-ilmoittautumiskaavake löytyy lomakesivulta ja se suositellaan täytettäväksi valmiiksi jo kotona.

Sähköposti-ilmoittautumisissa annetaan tiedot seuraavassa muodossa:

Viralliseen luokkaan ilmoitettava gerbiili tai degu tai perpallidus:

Laji (ilmoita kaikki saman lajiset eläimet peräkkäin, jolloin riittää, että laitat lajin vain kerran)
Virallinen luokka
ikäluokka (baby, juniori, avoin vai veteraani)
Väri
Eläimen Nimi, sukupuoli, ikä, rekisterinumero
Isä-Emä
kasv. Kasvattajan Nimi, om. Omistajan Nimi

esimerkiksi:

Virallinen luokka
avoin
agouti
Gunilla Gerba, n, 1v 2kk 6pv, G12/05
Pappa Gerbu – Mamma Gerbu
kasv. & om. Keijo Gerbiilinomistaja

Pet-luokkaan ilmoitettava gerbiili, degu tai muu hyppymyyrä:

Laji (ilmoita kaikki saman lajiset eläimet peräkkäin, jolloin riittää, että laitat lajin vain kerran)
Pet-luokka
sukupuoli
ikäluokka
Eläimen nimi, väri, ikä
kasv. Kasvattajan Nimi, om. Omistajan Nimi

esimerkiksi

Gerbiili
pet-luokka
urokset
juniori
Gabriel Gerbiili, black patched, 5kk 2 pv
kasv. Eläinkauppa Gerbola, om. Keijo Gerbiilinomistaja


Lisäksi sähköpostin tai kirjeen loppuun tarvitaan myös omistajan yhteystiedot:

nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
jäsennumero

esimerkiksi
Keijo Gerbiilinomistaja
Terraariotie 5, 00250 Helsinki
puh. 09-1234 5678
keke@gerbailijat.net
SGY:n jäsennumero 1234567

SGY:n jäsennumero on vähintään 7-numeroinen numerosarja, jonka löydät esim. Aavikkorumpulehden osoitetarrasta tai SGY:n kotisivujen jäsensivuilta nimesi alta (kohdasta Omat jäsentietoni). Voit kysyä jäsennumerosi myös SGY:n jäsenrekisterinpitäjältä.


Tuleeko joku näyttelyvahvistus kotiin?

Sähköpostitse lähetetyt ilmoittautumiset kuitataan aina saapuneiksi. Jos et saa kuittausta ilmoittautumisiisi, ota yhteyttä ilmoittautumisten vastaanottajaan, joko puhelimitse tai sähköpostitse. Tekstiviestitse lähetettyihin kysymyksiin ei yleensä vastata.


Voinko saada näyttelyilmoittautumismaksuni takaisin, jos näyttelyyn ilmoitettu eläin kuolee/ en pääsekään näyttelyyn, kun en saanut kyytiä jne...?

Yhdistyksen näyttelysäännöissä (14§) on kerrottu, milloin näyttelymaksu voidaan palauttaa takaisin.

Näyttelymaksua ei siis palauteta, jos esimerkiksi kyytisi näyttelyyn peruuntuu, unohdat arvosteluun aikomasi eläimen kotiin tai tuomari hylkää purevan eläimesi arvostelusta.


Mitä tietoja ilmoittamistani eläimistä ja minusta julkaistaan?

Näyttelyissä on ostettavissa näyttelyluettelo, josta löytyy jokaisen näyttelyyn osallistuvan eläimen tiedot sekä omistajan ja kasvattajan nimi.

Näyttelyilmoittautumisen yhteydessä antamiasi muita tietoja (osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite) ei julkaista. Luettelon tekijä säilyttää antamasi tiedot näyttelyyn asti siltä varalta, että ilmoittautumisissa tai maksuissa on epäselvyyksiä.

Näyttelyn jälkeen voittaneiden eläinten sijoitukset sekä eläinten omistajien nimet julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Lisätietoja asiasta saat tietosuoja- ja rekisteriselosteestamme.


Monelta näyttelypaikalle saavutaan ja mitä siellä tehdään?

Näyttelypaikka aukeaa tavallisesti näytteilleasettajille klo 9.00 ellei näyttelykutsussa toisin mainita. Näyttelyyn osallistuvien eläinten tulee olla paikalla viimeistään klo. 9.30. Kun tulet näyttelypaikalle, käy hakemassa numerolaput ilmoittautumispisteestä. Kiinnitä kunkin eläimen oma kilpailunumero kyseisen eläimen kuljetuslaatikkoon. Tämän jälkeen nosta eläin nk. eläinpöydälle odottamaan arvosteluun pääsyä. Nyt onkin onkin sinun urakkasi ohi. Assistentit vievät eläimen arvosteluun sen omana vuorona ja palauttavat sen pöydälle. Sinun tehtäväksesi jää nauttia näyttelypäivästä.

Kun näyttelypäivä on ohi, muista tarkistaa, että olet kerännyt kaikki sinulle kuuluvat eläimet sekä tavarat. Mikäli suinkin mahdollista jää auttamaan loppusiivouksessa.

Lisätietoja näyttelypäivän kulusta ja näyttelypaikalla toimimisesta löytyy täältä.

Päivitetty viimeksi 24.6.2018