Rekisteröinti uudella kaavakkeella

Rekisteröinti uudella kaavakkeella (versio 2.0)Sähköinen rekisteröinti

Voit rekisteröidä yhdistyksen alaisia lajeja sähköisesti, jolloin vältyt papereiden postittamiselta. Tällöin maksat rekisteröinnit normaalisti ja lähetät kuvakaappauksen kuitista sekä kaavakkeet huolellisesti kaikilta osin täytettyinä rekisteröijälle osoitteeseen rekisterointi(a)gerbiiliyhdistys.fi. Rekisteröijä täyttää kaavakkeisiin oman osuutensa ja palauttaa kaavakkeet sinulle sähköpostiosoitteeseesi, jolloin voit tallentaa ne omalle koneellesi tai tulostaa paperiversioiksi. Lisätietoja kaavakkeiden täyttämisestä sekä niiden lähettämisestä saat alempaa. 

Huom! 

 • Voit käyttää sähköisessä rekisteröinnissä vain uutta kaavaketta, vanhalla kaavakkeella voit rekisteröidä vain postitse.
 • Uutta kaavaketta käyttääksesi tarvitset PDF-tiedostoja avaavan ohjelman, esimerkiksi Acrobat Readerin tai Adobe Acrobat 9:n.
 • Tallenna ensin rekisteripaperikaavakkeet tietokoneellesi ja avaa ne pdf-ohjelmassa (esim. Adobe Acrobat) ennen täyttämistä! Kaavakkeet avautuvat ensin suoraan internetselaimessa, mutta niihin kirjatut tiedot eivät välttämättä tallennu tai tulostu oikein, joten avaa tyhjä lomake aina ohjelmassa.


Perinteinen rekisteröinti

Voit rekisteröidä eläimiä postin kautta myös tällä uudella kaavakkeella. Silloin täytät kaavakkeet kuten aiemminkin, tulostat ja lähetät ne postitse rekisteröijälle vastauskuoren ja postimerkin kera. Saat paperit takaisin paluupostina.
Poikueen rekisteröinti 

Kun rekisteröit kerralla kokonaista poikuetta, täytä ensimmäisenä 1 kappale poikuerekisteritodistuksen 1. osia kaikilta osin. Sen jälkeen täytä 1 kappale sukutauluja (rekisteröintitodistuksen 2. osa). Kun olet täyttänyt sukutaulun, täytä jokaiselle poikueen poikaselle oma yksilöllinen rekisteröintikaavake (rekisteritodistus 1. osa). Poikuerekisterikaavake jää aina rekisteröijälle.

Mikäli rekisteröit poikuerekisteritodistuksella, toimita rekisteröijälle aina seuraavat kaavakkeet:
1 kpl poikuerekisteritodistus
1 kpl sukutaulusivu
jokaiselle poikaselle oma rekisteröintitodistus


Huom! Mikäli rekisteröit poikuetta postitse ja poikueessa on poikasia, joista osa kuuluu värinsä puolesta esimerkiksi G-rekisteriin ja osa GX-rekisteriin, toimitathan edelleen 2 kpl poikuerekisteritodistuksia.

Jos tulostat rekisteritodistuksia paperisiksi, voit tulostaa jokaiselle eläimelle rekisteritodistuksen 1. osan paperin etusivulle ja sukutaulun sen kääntöpuolelle. Mikäli lähetät rekisteritodistuksia sähköisesti esimerkiksi eläinten uusille omistajille, lähetä sekä eläimen rekisteritodistuksen 1. (tietosivu) ja 2. osa (sukutaulu).


Yksittäisen eläimen rekisteröinti

Yksittäistä eläintä rekisteröidessä täytä rekisteritodistuksen 1. osa. Mikäli eläin on esimerkiksi ostettu eläinkaupasta eikä sen sukua ole lainkaan tiedossa, voit jättää rekisteritodistuksen 2. osan eli sukutaulun kokonaan täyttämättä ja toimittamatta. Mikäli kuitenkin sukua on tiedossa esimerkiksi edes vanhempien tietojen verran, tulee sinun täyttää myös sukutiedot todistuksen 2. osaan.

Mikäli rekisteröit yksittäistä eläintä sähköisesti, toimita rekisteröijälle seuraavat tiedostot:
1 kpl rekisteritodistus
1 kpl sukutaulusivu (mikäli suku on tiedossa)

Mikäli rekisteröit yksittäistä eläintä postitse, toimita rekisteröijälle seuraavat tiedostot:
2 kpl rekisteritodistus
2 kpl sukutaulusivu (mikäli suku on tiedossa)
Suosittelemme tulostamaan rekisteritodistuksen 1. osan etusivulle ja sukutaulusivun etusivun kääntöpuolelle paperin säästämiseksi.
Täyttöohje


Rekisteritodistuksen 1. osa

 • Rekisterinumero: Rekisteröijä täyttää tämän kohdan.
 • Laji: Tähän kohtaan merkitään eläimen laji, kuten gerbiili, degu, perpallidus, crassus jne.
 • Nimi: Tähän kohtaan merkitään eläimen virallinen nimi, jota käytetään myöhemmin esimerkiksi ilmoitettaessa eläintä näyttelyyn. Eläimen nimen tulee olla hyvä maun mukainen. Sallituista nimistä päättää viime kädessä rekisteröijä. Rekisteröidyn nimen pituus saa olla kasvattajanimi + enintään 20 merkkiä alkaen nimen ensimmäisestä kirjaimesta. Merkeiksi lasketaan myös välilyönnit sekä väliviivat. Jos eläin on ostettu viralliselta kasvattajalta (henkilö, jolla on SGY:n hyväksymä kasvattajanimi ko. lajille), eläimen nimen yhteyteen tulee aina kasvattajanimi. Eläinkauppa tai henkilö, joka ei ole SGY:n hyväksymä kasvattaja, ei voi rekisteröida samaan tai eri poikueeseen kuuluvia eläimiä siten, että eläimen nimessä käytetään yhteistä sanaa kasvattajanimen omaisesti (esim. Gerbolan Gerbiilityttö, Gerbolan Gerbiilipoika).
 • Syntymäaika: Tähän kohtaan merkitään eläimen syntymäaika. Jos tarkka syntymäpäivä ei ole tiedossa, merkitään arvio syntymäajasta kuukauden ja vuoden tarkkuudella.
 • Sukupuoli: Tähän kohtaan merkitään, onko eläin uros vai naaras.
 • Väri: Väri tulee ilmoittaa käyttäen yhdistyksen hyväksymiä virallisia värinimityksiä. Kaavakkeesta löytyvät kaikki käytössä olevat gerbiilivärit. Mikäli eläimen väriä ei osata määrittää, väriksi laitetaan paras mahdollinen arvaus. Värin voi muuttaa myöhemmin, mikäli oikea väri selviää. Oikean värin selville saamiseksi eläimen voi ilmoittaa esimerkiksi pet-luokkaan tai kysyä neuvoa kokeneemmilta kasvattajilta.
 • Kuvio: Jos eläin on kuviollinen, kuvio merkitään käyttäen yhdistyksen hyväksymiä virallisia kuvionimityksiä. Mikäli eläimen kuvio on jotain kahden kuvion väliltä, esimerkiksi piedin ja patchedin välimuoto, merkitään kuvioksi pied.
 • Kasvattaja: Kasvattajan kohdalle merkitään eläimen kasvattanut henkilö tai eläinkauppa. Jos eläin on ostettu viralliselta kasvattajalta tai yksityiseltä henkilöltä, tulee tähän kohtaan merkitä kyseisen henkilön nimi. Jos eläin on ostettu eläinkaupasta, tähän kohtaan merkitään eläinkaupan nimi. Mikäli eläimen kasvattaneen henkilön tai sen myyneen eläinkaupan nimi ei ole tiedossa, kohtaan voidaan merkitä kysymysmerkki.
 • Kasvattajan kotiosoite: Tähän kenttään merkitään kasvattajan osoite silloin, kun se on tiedossa. Jos eläin on tuotu ulkomailta, tähän kenttään voidaan merkitä tuontimaa.
 • Kasvattajan sähköposti: Tähän merkitään kasvattajan sähköpostiosoite, jos se on tiedossa.
 • Kasvattajan puhelinnumero: Tähän merkitään kasvattajan puhelinnumero, jos se on tiedossa.
 • Omistaja: Tähän kenttään merkitään omistajan nimi. Silloin, kun kasvattaja rekisteröi kasvattamiaan poikasia eikä poikasten mahdollinen omistaja ole vielä tiedossa, tämä kenttä jätetään tyhjäksi. Omistajan yhteystietoja ei uuteen kaavakkeeseen merkitä.
 • Poikuesisarukset: Tähän kohtaan merkitään poikuesisarusten tiedot (nimi, sukupuoli, väri, kuvio). Mikäli poikueen on kasvattanut virallinen kasvattaja, merkitään myös kasvattajanimi sille varattuun kohtaan.

Omistaja täyttää -kohta:

 • Paikka: Tähän merkitään allekirjoitushetken paikka.
 • Päivämäärä: Tähän merkitään allekirjoituspäivämäärä.
 • Allekirjoitus: Tähän tulee kasvattajan omakätinen allekirjoitus, mikäli rekisteröit eläimiä perinteisesti postin kautta tai tietokoneella täytetty allekirjoitus, mikäli rekisteröit eläimiä sähköisesti.

SGY ry:n edustaja täyttää -kohta: Rekisteröijä täyttää tämän kohdan.Rekisteritodistuksen 2. osa (sukutaulu)

Eroa aiempaan sukutauluun on se, että uudessa kaavakkeessa sukutaulu on nyt 4-polvinen. Eläimestä merkitään sukutauluun vanhempien, isovanhempien jne. tiedot niiltä osin, kun ne ovat tiedossa. Mikäli jotakin tietoa ei ole, kenttä voidaan jättää tyhjäksi. 

Huom! Nimille on varattu useampi rivi, että nimet mahtuvat näkyviin. Mikäli nimi on pitkä ja kirjoitat sen yhdelle riville, se jää osittain näkymättömiin. Käytäthän siis tarvittaessa useampaa riviä ja varmistat, että nimi näkyy kokonaan. Nimirivejä voit käyttää kätevästi myös tiedossa olevien geenien kirjaamiseen. 

Muita tietoja -kohtaan voit kirjata muita oleellisia tietoja rekisteröitävän poikueen tai eläimen suvusta.


Poikuerekisteritodistuksen 1. osa

Kun rekisteröit poikuetta, suosittelemme käyttämään tätä kaavaketta. Täytä kaavakkeeseen ensin poikueen syntymäaika ja laji, sekä kasvattajanimi (mikäli sinulla on virallinen kasvattajanimi, muutoin voit jättää kentän tyhjäksi). Sen jälkeen täytä kaikkien poikueen poikasten tiedot (nimi, väri, kuvio ja sukupuoli). Rekisteröijä täyttää rekisterinumero-kohdan. Sen jälkeen täytä omat tietosi, sekä tieto allekirjoituspaikasta ja päivämäärästä. Allekirjoitus-kenttään tulee kasvattajan omakätinen allekirjoitus.

Päivitetty viimeksi 8.2.2020, korjattu 29.12.2022 SKJL maininnat