Rekisteröintiohjeet

SGY ry pitää gerbiileistä, deguista ja perpalliduksista virallista rekisteriä sekä muista hyppymyyristä epävirallista rekisteriä.

Näyttelyn viralliseen luokkaan osallistuvan gerbiilin, degun tai perpalliduksen tulee olla rekisteröity.

Pet-luokkaan osallistuvan gerbiilin tai degun ei tarvitse olla rekisteröity. Suositeltavaa on, että pet-luokkaan osallistuva muu hyppymyyrä on rekisteröity.

Kuka tahansa yhdistyksen jäsen ja myös henkilö, joka ei ole yhdistyksen jäsen, voi rekisteröidä omistamansa gerbiilin, degun tai muun hyppymyyrän, vaikka sitä ei olisikaan ostettu kasvattajalta.

Gerbiilin rekisteröiminen (G- ja GX-rekisterit)

Gerbiileillä on kaksi virallista rekisteriä: G- ja GX-rekisteri. Molemmat rekisterit ovat maksullisia.

G-rekisteriin rekisteröidään kaikki ne gerbiilivärit, jotka kuuluvat viralliseen ja koe-standardiluokkaan. G-rekisteriin hyväksytyt värit on rotumääritelmässä.

GX-rekisteri on tarkoitettu muille kuin virallisen- tai koe-standardiluokan muunnoksille. Sinne rekisteröidään toisin sanoen ei-standardimuunnokset sekä värivirheellisiksi katsotut värit. GX-rekisteröinnissä käytettävät väri- ja kuviomuunnosnimitykset on lueteltu ei-standardisivulla.

Viralliseen- ja koe-standardiluokkaan osallistuvan gerbiilin tulee olla rekisteröity G-rekisteriin (tai GX-rekisteriin, jos kyseessä on ulkonäöltään virallisen tai koe-standardiluokan eläin, josta kuitenkin vanhempien perusteella tiedetään sen oikeasti kuuluvan GX-rekisteriin - tällöin suositellaan rekisteröimistä GX-rekisteriin genotyypin mukaan, vaikka gerbiiliä näyttelytettäisiin fenotyypin mukaan virallisessa tai koe-standardiluokassa). Ei-standardikatselmointiin osallistuvan gerbiilin tulee olla rekisteröity GX-rekisteriin.

Jos GX-rekisteriin kuuluva väri hyväksytään koe-standardiin, GX-rekisteriin rekisteröidylle kyseisen muunnoksen eläimelle voidaan antaa uusi G-rekisterin numero omistajan sitä pyytäessä. Eläimen omistaja lähettää tällöin eläimen sen hetkisen rekisterikaavakkeen, josta näkyy GX-rekisterinumero, sekä yhden täytetyn rekisterikaavakkeen palautuskuorineen ja postimerkkeineen rekisteröijälle. Eläimen siirto GX-rekisteristä G-rekisteriin on ilmaista.

Ohjeita degujen rekisteröimiseen (D- ja DX-rekisterit)

Yhdistys ylläpitää deguille D- ja DX-rekistereitä, jotka ovat maksullisia. Viralliseen luokkaan osallistuvan degun tulee olla rekisteröity D-rekisteriin. Lisäksi degujen ei-standariväreille on DX-rekisteri, joka toimii vastaavasti kuin gerbiileiden GX-rekisteri.

Ohjeita perpallidusten rekisteröimiseen (P-rekisteri)

Yhdistys ylläpitää perpalliduksille P-rekisteriä, joka on maksullinen. Koe- ja ei-standardiluokkaan osallistuvan perpalliduksen tulee olla rekisteröity P-rekisteriin tai ennen 1.2.2009 GM-rekisteriin.

Ohjeita muiden hyppymyyrien rekisteröimiseen (GM-rekisteri)

Muut hyppymyyrät voidaan rekisteröidä GM-rekisteriin, joka on maksuton. Pet-luokkaan osallistuvan muun hyppymyyrän GM-rekisteröinti ei ole pakollinen, mutta olisi toivottavaa, että pet-luokkiin sekä katselmointeihin osallistuvat muut hyppymyyrät olisi rekisteröity.

Rekisteröidyn eläimen värin, omistajan ja tietojen muuttaminen sekä kuolinajan ilmoittaminen

Rekisteröidyn eläimen nimeä ei saa muuttaa enää rekisteröinnin jälkeen eikä samaa eläintä tule rekisteröidä uudelleen erinimisenä (muuten tilastot vääristyvät). Jos rekisteröidyn eläimen väri osoittautuu myöhemmin muuksi kuin rekisteröintiä tehtäessä on oletettu, siitä tulee ilmoittaa rekisteröijälle joko kirjallisesti tai sähköpostitse. Eläin tulee ilmoittaa näyttelyyn sen värisenä kuin se on rekisteröity tai jollaiseksi se on myöhemmin korjattu rekisteriin.

Eläimen vaihtaessa omistajaa asiasta voidaan ilmoittaa myös rekisteröijälle kirjallisesti tai sähköpostitse. Omistajanvaihdoksen ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Eläimen kuollessa omistaja voi ilmoittaa kuolinpäivämäärän rekisteröijälle. Tietoa käytetään eliniän tilastointiin. Eläimen kuolemasta ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Mikäli rekisteröidyn eläimen rekisteripaperista löytyy virhe (esim. väärä syntymäaika, väärä sukutaulu jne.), olisi hyvä, että oikeat tiedot ilmoitettaisiin rekisteröijälle kirjallisesti tai sähköpostitse.

Kun rekisteriin tehdään korjauksia tai muutoksia, rekisteritodistus voidaan uusia korjatuin tiedon, jos omistaja niin haluaa. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista, vaan omistaja voi tehdä vastaavat korjausmerkinnät myös itse omaan rekisteritodistuskappaleeseensa. Mikäli rekisteritodistus halutaan uusia, rekisteröijälle tulee toimittaa

  • vanha rekisteritodistus
  • yksi kappale rekisteritodistuksesta korjatuin tiedoin
  • osoitetiedoilla ja riittävällä postimaksulla varustettu palautuskuori uusitun rekisteritodistuksen palauttamista varten.

Tuontieläinten rekisteröinti

Ulkomailta tuodut SGY ry:n alaiset eläimet tarvitsevat suomalaisen rekisterinumeron virallisiin luokkiin osallistuessaan, paitsi jos näytteilleasettaja asuu pysyvästi ulkomailla. Tuontieläimet saavat suomalaisen rekisterinumeron ilmaiseksi, jos rekisterikaavakkeiden mukana toimitetaan rekisteröijälle lähtömaan rekisteritodistus, tai valokopio siitä, jossa on eläimen lähtömaassa saama rekisterinumero. Lähtömaan rekisteritodistus, tai valokopio siitä (jossa on eläimen lähtömaassa saama rekisterinumero) jää SGY ry:n rekisteriin suomalaisen rekisteritodistuksen liitteeksi. Jos tuontieläimestä ei ole antaa lähtömaan rekisteritodistusta, eläimen rekisteröinti on maksullista maksullisiin rekistereihin ja ilmaista GM-rekisteriin.

Rekisteröintimaksut

Gerbiilien, degujen ja perpallidusten rekisteröintimaksut näkyvät alla, muiden hyppymyyrien rekisteröinti on ilmaista. Suomen Gerbiiliyhdistys ry:een kuulumattomille hinnat ovat kaksinkertaiset. Rekisteröintimaksut maksetaan Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n tilille OP Raasepori FI16 5549 0420 0682 04, käytettävä viitenumero on 60066.

Rekisteröintimaksut jäsenille:

Kirjoita jäsennumerosi esimerkiksi erilliselle saatelapulle tai maksukuittiin, jonka lähetät rekisteripapereiden mukana rekisteröijälle.

1 eläin 2,5 EUR 
2 eläintä 5 EUR 
3 eläintä 7,5 EUR 
4 eläintä 8,5 EUR 
5 eläintä 9,5 EUR 
6 eläintä 10 EUR 
7 eläintä 10,5 EUR 
8 eläintä 11 EUR 
9 eläintä 11,50 EUR 
10 eläintä 12,00 EUR 
11 eläintä 12,50 EUR 
12 eläintä 13,00 EUR jne. (0,50 €/kpl)  

Rekisteröintimaksut EI-jäsenille:

1 eläin 5 EUR 
2 eläintä 10 EUR 
3 eläintä 15 EUR 
4 eläintä 17,5 EUR 
5 eläintä 20 EUR 
6 eläintä 22,5 EUR 
7 eläintä 25 EUR 
8 eläintä 27,5 EUR jne. (2,50 €/kpl)


Rekisteröintimaksut kasvattajille, joilla on SGY:n hyväksymä kasvattajanimi

Rekisteröintimaksu kasvattajille, joilla on SGY:n hyväksymä kasvattajanimi yhdistyksen alaisille lajeille, on 20 €/kasvattajanimi/kalenterivuosi. Kasvattajarekisteröintimaksu maksetaan SGY:n tilille OP Raasepori FI16 5549 0420 0682 04 ja viitteenä käytetään 60066.

Kasvattajarekisteröintimaksu on kasvattajanimikohtainen. Kasvattaja ei siis voi rekisteröidä sillä esimerkiksi eläinkaupasta ostettuja eläimiä vaan ainoastaan omia kasvattejaan. Kasvattajarekisteröintimaksua voivat käyttää vain ne kasvattajat, joilla on SGY ry:n hyväksymä kasvattajanimi SGY:n alaisille lajeille. Kasvattajarekisteröintimaksu on voimassa maksupäivästä saman kalenterivuoden viimeiseen päivään riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta kasvattajarekisterimaksu on maksettu.

Kaavakkeiden toimitus

Gerbiilien ja degujen rekisterikaavakkeet lähetetään rekisteröijälle, jonka yhteystiedot löytyvät Toimihenkilöt-sivulta .

Rekisterikaavakkeiden mukaan on ehdottomasti liitettävä

  • palautuskirjekuori, jossa on palautusosoite sekä riittävästi postimerkkejä
  • kuitti maksetusta rekisteröintimaksusta tai sen kopio
  • jos olet jäsen ja maksat jäsenten hinnan, laita mukaan vielä jäsennumerosi.

Rekisteritodistus on virallinen vasta, kun siinä on SGY ry:n leima.

Rekisteröijä lähettää toisen rekisterikaavakkeista takaisin omistajalle. Eläimen rekisterinumero löytyy kaavakkeen oikeasta yläreunasta. Ennen vuotta 2000 rekisteröityjen eläinten rekisterinumero kirjoitetaan aina muodossa Tnnn-VV, jossa T on rekisteröintitunnus, nnn on rekisterinumero ja VV on rekisteröintivuosi. Vuonna 2000 tai sen jälkeen rekisteröityjen eläinten rekisterinumero kirjoitetaan muodossa Tnnn/VV, esimerkiksi G123/18.

 

Rekisteristä luovutettavat tiedot

Rekisteristä annetaan kysyjille eläimiin liittyviä tietoja, kuten eläinten sukutauluja, syntymäaikoja, rekisterinumeroita, värejä, tuontieläinten kohdalla alkuperämaita jne. Kyselyt tulee tehdä rekisteröijälle joko sähköpostitse tai kirjeitse, jolloin mukana on oltava palautuspostimerkki. Eläimen omistajaan tai kasvattajaan liittyviä tietoja ei luovuteta.

Käytettävät väri-, kuvio- ja lajinimitykset
Gerbiilien G-rekisteriin hyväksytyt värit ja kuviot löytyvät rotumääritelmästä. Tarkemmat kuvaukset gerbiilien G-rekisteriin hyväksytyistä muunnoksista löytyvät gerbiilin rotumääritelmästä sekä kuvat väreistä Väriesittelyt-sivulta. Gerbiilien GX-rekisteriin rekisteröitävät muunnokset löytyvät ei-standardien sivulta.

Degujen D-rekisteriin ja DX-rekisteriin rekisteröitävät värit ja kuviot löytyvät täältä.

Perpallidusten P-rekisterissä hyväksytyt värit ja kuviot löytyvät täältä.

Muiden hyppymyyrien GM-rekisterissä käytettävät lajinimitykset ja värit

pieniegyptingerbiili, black eyed argente duprasi, black eyed honey bushy tailed jird, agouti crassus, black eyed honey shawi, agouti paksuhiekkarotta, agouti persianhyppymyyrä, agouti


Päivitetty viimeksi 29.1.2022