Rekisteröintiohjeet

Voimassa 7.12.2018 alkaen

SGY ry pitää gerbiileistä, deguista ja perpalliduksista virallista rekisteriä sekä muista hyppymyyristä epävirallista rekisteriä.

Näyttelyn viralliseen luokkaan osallistuvan gerbiilin, degun tai perpalliduksen tulee olla rekisteröity.

Pet-luokkaan osallistuvan gerbiilin tai degun ei tarvitse olla rekisteröity. Suositeltavaa on, että pet-luokkaan osallistuva muu hyppymyyrä on rekisteröity.

Kuka tahansa yhdistyksen jäsen ja myös henkilö, joka ei ole yhdistyksen jäsen, voi rekisteröidä omistamansa gerbiilin, degun tai muun hyppymyyrän, vaikka sitä ei olisikaan ostettu kasvattajalta.

Gerbiilin rekisteröiminen (G- ja GX-rekisterit)

Gerbiileillä on kaksi virallista rekisteriä: G- ja GX-rekisteri. Molemmat rekisterit ovat maksullisia.

G-rekisteriin rekisteröidään kaikki ne gerbiilivärit, jotka kuuluvat viralliseen ja koe-standardiluokkaan. G-rekisteriin hyväksytyt värit on rotumääritelmässä.

GX-rekisteri on tarkoitettu muille kuin virallisen- tai koe-standardiluokan muunnoksille. Sinne rekisteröidään toisin sanoen ei-standardimuunnokset sekä värivirheellisiksi katsotut värit. GX-rekisteröinnissä käytettävät väri- ja kuviomuunnosnimitykset on lueteltu ei-standardisivulla.

Viralliseen- ja koe-standardiluokkaan osallistuvan gerbiilin tulee olla rekisteröity G-rekisteriin (tai GX-rekisteriin, jos kyseessä on ulkonäöltään virallisen tai koe-standardiluokan eläin, josta kuitenkin vanhempien perusteella tiedetään sen oikeasti kuuluvan GX-rekisteriin - tällöin suositellaan rekisteröimistä GX-rekisteriin genotyypin mukaan, vaikka gerbiiliä näyttelytettäisiin fenotyypin mukaan virallisessa tai koe-standardiluokassa). Ei-standardikatselmointiin osallistuvan gerbiilin tulee olla rekisteröity GX-rekisteriin.

Jos GX-rekisteriin kuuluva väri hyväksytään koe-standardiin, GX-rekisteriin rekisteröidylle kyseisen muunnoksen eläimelle voidaan antaa uusi G-rekisterin numero omistajan sitä pyytäessä. Eläimen omistaja lähettää tällöin eläimen sen hetkisen rekisterikaavakkeen, josta näkyy GX-rekisterinumero, sekä yhden täytetyn rekisterikaavakkeen palautuskuorineen ja postimerkkeineen rekisteröijälle. Eläimen siirto GX-rekisteristä G-rekisteriin on ilmaista.

Ohjeita degujen rekisteröimiseen (D- ja DX-rekisterit)

Yhdistys ylläpitää deguille D- ja DX-rekistereitä, jotka ovat maksullisia. Viralliseen luokkaan osallistuvan degun tulee olla rekisteröity D-rekisteriin. Lisäksi degujen ei-standariväreille on DX-rekisteri, joka toimii vastaavasti kuin gerbiileiden GX-rekisteri.

Ohjeita perpallidusten rekisteröimiseen (P-rekisteri)

Yhdistys ylläpitää perpalliduksille P-rekisteriä, joka on maksullinen. Koe- ja ei-standardiluokkaan osallistuvan perpalliduksen tulee olla rekisteröity P-rekisteriin tai ennen 1.2.2009 GM-rekisteriin.

Ohjeita muiden hyppymyyrien rekisteröimiseen (GM-rekisteri)

Muut hyppymyyrät voidaan rekisteröidä GM-rekisteriin, joka on maksuton. Pet-luokkaan osallistuvan muun hyppymyyrän GM-rekisteröinti ei ole pakollinen, mutta olisi toivottavaa, että pet-luokkiin sekä katselmointeihin osallistuvat muut hyppymyyrät olisi rekisteröity.

Yleiset ohjeet

Rekisteröiminen uudella kaavakkella (versio 2.0, 2018)

SGY ry:n rekisterikaavakkeiden versio 2.0 on otettu käyttöön. Toistaiseksi voit käyttää halutessasi vielä vanhaa rekisteröintikaavaketta (versio 1.4), kunnes uusi kaavake on pystytty ottamaan täysin käyttöön. Uutta kaavaketta käyttääksesi tarvitset PDF-tiedostoja avaavan ohjelman, esimerkiksi Acrobat Readerin tai Adobe Acrobat 9:n. 

Huom! Tallenna ensin rekisteripaperikaavakkeet tietokoneellesi ja avaa ne pdf-ohjelmassa (esim. Adobe Acrobat) ennen täyttämistä! Kaavakkeet avautuvat myös internetselaimessa, mutta niihin kirjatut tiedot eivät välttämättä tallennu oikein.Sähköinen rekisteröinti

Voit rekisteröidä yhdistyksen alaisia lajeja sähköisesti, jolloin vältyt papereiden postittamiselta. Tällöin maksat rekisteröinnit normaalisti ja lähetät kuvakaappauksen kuitista sekä kaavakkeet huolellisesti kaikilta osin täytettyinä rekisteröijälle osoitteeseen rekisterointi(a)gerbiiliyhdistys.fi. Rekisteröijä täyttää kaavakkeisiin oman osuutensa ja palauttaa kaavakkeet sinulle sähköpostiosoitteeseesi, jolloin voit tallentaa ne omalle koneellesi tai tulostaa paperiversioiksi. Lisätietoja kaavakkeiden täyttämisestä sekä niiden lähettämisestä saat alempaa.


Perinteinen rekisteröinti

Voit rekisteröidä eläimiä postin kautta tällä uudella kaavakkeella. Silloin täytät kaavakkeet kuten aiemminkin, tulostat ja lähetät ne postitse rekisteröijälle vastauskuoren ja postimerkin kera. Saat paperit takaisin paluupostina.Poikueen rekisteröinti uudella kaavakkeella

Kun rekisteröit kerralla kokonaista poikuetta, täytä ensimmäisenä 1 kappale poikuerekisteritodistuksen 1. osia kaikilta osin. Sen jälkeen täytä 1 kappale sukutauluja (rekisteröintitodistuksen 2. osa). Kun olet täyttänyt sukutaulun, täytä jokaiselle poikueen poikaselle oma yksilöllinen rekisteröintikaavake (rekisteritodistus 1. osa). Poikuerekisterikaavake jää aina rekisteröijälle.

Mikäli rekisteröit poikuerekisteritodistuksella, toimita rekisteröijälle aina seuraavat kaavakkeet:
1 kpl poikuerekisteritodistus
1 kpl sukutaulusivu
jokaiselle poikaselle oma rekisteröintitodistus


Huom! Mikäli poikueessa on poikasia, joista osa kuuluu värinsä puolesta esimerkiksi G-rekisteriin ja osa GX-rekisteriin, toimitathan edelleen 2 kpl poikuerekisteritodistuksia.

Jos tulostat rekisteritodistuksia paperisiksi, voit tulostaa jokaiselle eläimelle rekisteritodistuksen 1. osan paperin etusivulle ja sukutaulun sen kääntöpuolelle. Mikäli lähetät rekisteritodistuksia sähköisesti esimerkiksi eläinten uusille omistajille, lähetä sekä eläimen rekisteritodistuksen 1. (tietosivu) ja 2. osa (sukutaulu).


Yksittäisen eläimen rekisteröinti uudella kaavakkeella

Yksittäistä eläintä rekisteröidessä täytä rekisteritodistuksen 1. osa. Mikäli eläin on esimerkiksi ostettu eläinkaupasta eikä sen sukua ole lainkaan tiedossa, voit jättää rekisteritodistuksen 2. osan eli sukutaulun kokonaan täyttämättä ja toimittamatta. Mikäli kuitenkin sukua on tiedossa esimerkiksi edes vanhempien tietojen verran, tulee sinun täyttää myös sukutiedot todistuksen 2. osaan.

Mikäli rekisteröit yksittäistä eläintä sähköisesti, toimita rekisteröijälle seuraavat tiedostot:
1 kpl rekisteritodistus
1 kpl sukutaulusivu (mikäli suku on tiedossa)

Mikäli rekisteröit yksittäistä eläintä postitse, toimita rekisteröijälle seuraavat tiedostot:
2 kpl rekisteritodistus
2 kpl sukutaulusivu (mikäli suku on tiedossa)
Suosittelemme tulostamaan rekisteritodistuksen 1. osan etusivulle ja sukutaulusivun etusivun kääntöpuolelle paperin säästämiseksi.Uusien rekisterikaavakkeiden täyttöohjeet

Rekisteritodistuksen 1. osa

Rekisterinumero: Rekisteröijä täyttää tämän kohdan.

Laji: Tähän kohtaan merkitään eläimen laji, kuten gerbiili, degu, perpallidus, crassus jne.

Nimi: Tähän kohtaan merkitään eläimen virallinen nimi, jota käytetään myöhemmin esimerkiksi ilmoitettaessa eläintä näyttelyyn. Eläimen nimen tulee olla hyvä maun mukainen. Sallituista nimistä päättää viime kädessä rekisteröijä. Rekisteröidyn nimen pituus saa olla kasvattajanimi + enintään 20 merkkiä alkaen nimen ensimmäisestä kirjaimesta. Merkeiksi lasketaan myös välilyönnit sekä väliviivat. Jos eläin on ostettu viralliselta kasvattajalta (henkilö, jolla on SKJL:n hyväksymä kasvattajanimi ko. lajille), eläimen nimen yhteyteen tulee aina kasvattajanimi. Eläinkauppa tai henkilö, joka ei ole SKJL:n hyväksymä kasvattaja, ei voi rekisteröida samaan tai eri poikueeseen kuuluvia eläimiä siten, että eläimen nimessä käytetään yhteistä sanaa kasvattajanimen omaisesti (esim. Gerbolan Gerbiilityttö, Gerbolan Gerbiilipoika).

Syntymäaika: Tähän kohtaan merkitään eläimen syntymäaika. Jos tarkka syntymäpäivä ei ole tiedossa, merkitään arvio syntymäajasta kuukauden ja vuoden tarkkuudella.

Sukupuoli: Tähän kohtaan merkitään, onko eläin uros vai naaras.

Väri: Väri tulee ilmoittaa käyttäen yhdistyksen hyväksymiä virallisia värinimityksiä. Kaavakkeesta löytyvät kaikki käytössä olevat gerbiilivärit. Mikäli eläimen väriä ei osata määrittää, väriksi laitetaan paras mahdollinen arvaus. Värin voi muuttaa myöhemmin, mikäli oikea väri selviää. Oikean värin selville saamiseksi eläimen voi ilmoittaa esimerkiksi pet-luokkaan tai kysyä neuvoa kokeneemmilta kasvattajilta.

Kuvio: Jos eläin on kuviollinen, kuvio merkitään käyttäen yhdistyksen hyväksymiä virallisia kuvionimityksiä. Mikäli eläimen kuvio on jotain kahden kuvion väliltä, esimerkiksi piedin ja patchedin välimuoto, merkitään kuvioksi pied.

Kasvattaja: Kasvattajan kohdalle merkitään eläimen kasvattanut henkilö tai eläinkauppa. Jos eläin on ostettu viralliselta kasvattajalta tai yksityiseltä henkilöltä, tulee tähän kohtaan merkitä kyseisen henkilön nimi. Jos eläin on ostettu eläinkaupasta, tähän kohtaan merkitään eläinkaupan nimi. Mikäli eläimen kasvattaneen henkilön tai sen myyneen eläinkaupan nimi ei ole tiedossa, kohtaan voidaan merkitä kysymysmerkki.

Kasvattajan kotiosoite: Tähän kenttään merkitään kasvattajan osoite silloin, kun se on tiedossa. Jos eläin on tuotu ulkomailta, tähän kenttään voidaan merkitä tuontimaa.

Kasvattajan sähköposti: Tähän merkitään kasvattajan sähköpostiosoite, jos se on tiedossa.

Kasvattajan puhelinnumero: Tähän merkitään kasvattajan puhelinnumero, jos se on tiedossa.

Omistaja: Tähän kenttään merkitään omistajan nimi. Silloin, kun kasvattaja rekisteröi kasvattamiaan poikasia eikä poikasten mahdollinen omistaja ole vielä tiedossa, tämä kenttä jätetään tyhjäksi. Omistajan yhteystietoja ei uuteen kaavakkeeseen merkitä.

Poikuesisarukset: Tähän kohtaan merkitään poikuesisarusten tiedot (nimi, sukupuoli, väri, kuvio). Mikäli poikueen on kasvattanut virallinen kasvattaja, merkitään myös kasvattajanimi sille varattuun kohtaan.

Omistaja täyttää -kohta:

Paikka: Tähän merkitään allekirjoitushetken paikka.

Päivämäärä: Tähän merkitään allekirjoituspäivämäärä.

Allekirjoitus: Tähän tulee kasvattajan omakätinen allekirjoitus, mikäli rekisteröit eläimiä perinteisesti postin kautta tai tietokoneella täytetty allekirjoitus, mikäli rekisteröit eläimiä sähköisesti.

SGY ry:n edustaja täyttää -kohta: Rekisteröijä täyttää tämän kohdan.Rekisteritodistuksen 2. osa (sukutaulu)

Eroa aiempaan sukutauluun on se, että uudessa kaavakkeessa sukutaulu on nyt 4-polvinen. Eläimestä merkitään sukutauluun vanhempien, isovanhempien jne. tiedot niiltä osin, kun ne ovat tiedossa. Mikäli jotakin tietoa ei ole, kenttä voidaan jättää tyhjäksi. 

Huom! Nimille on varattu useampi rivi, että nimet mahtuvat näkyviin. Mikäli nimi on pitkä ja kirjoitat sen yhdelle riville, se jää osittain näkymättömiin. Käytäthän siis tarvittaessa useampaa riviä ja varmistat, että nimi näkyy kokonaan. Nimirivejä voit käyttää kätevästi myös tiedossa olevien geenien kirjaamiseen. 

Muita tietoja -kohtaan voit kirjata muita oleellisia tietoja rekisteröitävän poikueen tai eläimen suvusta.Poikuerekisteritodistuksen 1. osa

Kun rekisteröit poikuetta, suosittelemme käyttämään tätä kaavaketta. Täytä kaavakkeeseen ensin poikueen syntymäaika ja laji, sekä kasvattajanimi (mikäli sinulla on virallinen kasvattajanimi, muutoin voit jättää kentän tyhjäksi). Sen jälkeen täytä kaikkien poikueen poikasten tiedot (nimi, väri, kuvio ja sukupuoli). Rekisteröijä täyttää rekisterinumero-kohdan. Sen jälkeen täytä omat tietosi, sekä tieto allekirjoituspaikasta ja päivämäärästä. Allekirjoitus-kenttään tulee kasvattajan omakätinen allekirjoitus.

Rekisteröiminen vanhalla kaavakkeella (versio 1.4)

Jokaisesta rekisteröitävästä eläimestä täytetään KAKSI rekisteröintikaavaketta, joista toisen tulee olla valkoinen. Molempiin rekisterikaavakkeisiin täytetään samat tiedot eläimestä, eli molemmat rekisterikaavakkeet ovat sisällöltään yhteneväiset. Toinen kaavake jää rekisteröijälle ja toinen palautetaan omistajalle. Kaikille yhdistyksen alaisille lajeille käytetään samaa rekisteröintikaavaketta. Poikuerekisteritodistuksella voidaan rekisteröidä samasta poikueesta olevat poikaset. Mikäli samassa poikueessa on sekä G- että GX-rekistereihin rekisteröitäviä gerbiileitä tulee rekisteröintipaperien mukaan toimittaa 2 poikue-rekisterikaavaketta, jotka molemmat jäävät rekisteröijälle. Poikuerekisteritodistuksien lisäksi jokaiselle poikaselle tulee täyttää tavallinen rekisteritodistus. Poikuerekisteritodistus jää rekisteröijälle ja jokaisen poikasen yksittäinen rekisteritodistus palautetaan kasvattajalle.

Rekisteröintikaavakkeen saat joko

 • rekisteröijältä (yhden kappaleen, josta voit ottaa haluamasi määrän kopioita) lähettämällä rekisteröijälle osoitetiedoilla ja riittävällä määrällä postimerkkejä varustetun palautuskuoren
 • tulostamalla haluamasi määrän rekisteritodistus- ja poikuerekisteritodistuskaavakkeita yhdistyksen Internet-sivuilta lomakkeista
 • SGY ry:n näyttelyistä (yksi kappale ilmainen, useammasta peritään nimellinen kustannuksia vastaava korvaus).

Rekisterikaavakkeeseen täytetään seuraavat kohdat, pakolliset kentät on merkitty lihavoituna:

 • laji: Tähän kohtaan merkitään eläimen laji, kuten gerbiili, degu, perpallidus, crassus jne.
 • nimi: Tähän kohtaan merkitään eläimen virallinen nimi, jota käytetään myöhemmin esimerkiksi ilmoitettaessa eläintä näyttelyyn. Eläimen nimen tulee olla hyvä maun mukainen. Sallituista nimistä päättää viime kädessä rekisteröijä. Rekisteröidyn nimen pituus saa olla kasvattajanimi + enintään 20 merkkiä alkaen nimen ensimmäisestä kirjaimesta. Merkeiksi lasketaan myös välilyönnit sekä väliviivat.

Jos eläin on ostettu viralliselta kasvattajalta (henkilö, jolla on SKJL:n hyväksymä kasvattajanimi ko. lajille), eläimen nimen yhteyteen tulee aina kasvattajanimi. Eläinkauppa tai henkilö, joka ei ole SKJL:n hyväksymä kasvattaja, ei voi rekisteröida samaan tai eri poikueeseen kuuluvia eläimiä siten, että eläimen nimessä käytetään yhteistä sanaa kasvattajanimen omaisesti (esim. Gerbolan Gerbiilityttö, Gerbolan Gerbiilipoika).

 • sukupuoli: Tähän kohtaan merkitään, onko eläin uros vai naaras.
 • väri: Väri tulee ilmoittaa käyttäen yhdistyksen hyväksymiä virallisia värinimityksiä. Listan värinimityksistä löydät tämän ohjeen lopusta linkeistä. Mikäli eläimen väriä ei osata määrittää, väriksi laitetaan paras mahdollinen arvaus. Värin voi muuttaa myöhemmin, mikäli oikea väri selviää. Oikean värin selville saamiseksi eläimen voi ilmoittaa esimerkiksi pet-luokkaan tai kysyä neuvoa kokeneemmilta kasvattajilta.
 • kuvio: Jos eläin on kuviollinen, kuvio merkitään käyttäen yhdistyksen hyväksymiä virallisia kuvionimityksiä. Nimitykset löytyvät tämän ohjeen lopusta linkistä.
 • syntymäaika: Tähän kohtaan merkitään eläimen syntymäaika. Jos tarkka syntymäpäivä ei ole tiedossa, merkitään arvio syntymäajasta kuukauden ja vuoden tarkkuudella.
 • kasvattaja: Kasvattajan kohdalle merkitään eläimen kasvattanut henkilö tai eläinkauppa. Jos eläin on ostettu viralliselta kasvattajalta tai yksityiseltä henkilöltä, tulee tähän kohtaan merkitä kyseisen henkilön nimi. Jos eläin on ostettu eläinkaupasta, tähän kohtaan merkitään eläinkaupan nimi. Mikäli eläimen kasvattaneen henkilön tai sen myyneen eläinkaupan nimi ei ole tiedossa, kohtaan voidaan merkitä kysymysmerkki.
 • Tähän merkitään kasvattajan puhelinnumero, jos se on tiedossa.
 • osoite (kasvattaja): Tähän kenttään merkitään kasvattajan osoite silloin, kun se on tiedossa, sekä mielellään myös sähköpostiosoite. Jos eläin on tuotu ulkomailta, tähän kenttään voidaan merkitä tuontimaa.
 • omistaja: Tähän kenttään merkitään omistajan nimi. Silloin, kun kasvattaja rekisteröi kasvattamiaan poikasia eikä poikasten mahdollinen omistaja ole vielä tiedossa, tämä kenttä jätetään tyhjäksi.
 • puh. nro (omistaja): Omistajan puhelinnumero merkitään tähän.
 • osoite (omistaja): Omistajan tarkka osoite sekä mielellään myös sähköpostiosoite merkitään tähän.
 • sukutaulu: Eläimestä merkitään vanhempien ja isovanhempien tiedot niiltä osin, kun ne ovat tiedossa. Mikäli jotakin tietoa ei ole, kenttä voidaan jättää tyhjäksi.
 • poikuesisarukset: Jos eläimen poikuesisarukset ovat tiedossa, tähän merkitään niiden nimet, sukupuolet ja värit. Muutoin kentän voi jättää tyhjäksi.
 • paikka: Tähän merkitään allekirjoitushetken paikka.
 • pvm: Tähän merkitään allekirjoituspäivämäärä.
 • allekirjoitus: Tähän tulee kasvattajan tai omistajan omakätinen allekirjoitus (ei tietokoneella täytetty). Kun kasvattaja itse rekisteröi poikasia, hän allekirjoittaa kaavakkeen itse. Jos omistaja rekisteröi eläimen, hän voi allekirjoittaa lomakkeen kasvattajan sijaan.
 • näyttelytuloksia: Tähän kohtaan kasvattaja tai omistaja voi halutessaan kirjoittaa eläimen näyttelytuloksia.

Rekisteröidyn eläimen värin, omistajan ja tietojen muuttaminen sekä kuolinajan ilmoittaminen

Rekisteröidyn eläimen nimeä ei saa muuttaa enää rekisteröinnin jälkeen eikä samaa eläintä tule rekisteröidä uudelleen erinimisenä (muuten tilastot vääristyvät). Jos rekisteröidyn eläimen väri osoittautuu myöhemmin muuksi kuin rekisteröintiä tehtäessä on oletettu, siitä tulee ilmoittaa rekisteröijälle joko kirjallisesti tai sähköpostitse. Eläin tulee ilmoittaa näyttelyyn sen värisenä kuin se on rekisteröity tai jollaiseksi se on myöhemmin korjattu rekisteriin.

Eläimen vaihtaessa omistajaa asiasta voidaan ilmoittaa myös rekisteröijälle kirjallisesti tai sähköpostitse. Omistajanvaihdoksen ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Eläimen kuollessa omistaja voi ilmoittaa kuolinpäivämäärän rekisteröijälle. Tietoa käytetään eliniän tilastointiin. Eläimen kuolemasta ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Mikäli rekisteröidyn eläimen rekisteripaperista löytyy virhe (esim. väärä syntymäaika, väärä sukutaulu jne.), olisi hyvä, että oikeat tiedot ilmoitettaisiin rekisteröijälle kirjallisesti tai sähköpostitse.

Kun rekisteriin tehdään korjauksia tai muutoksia, rekisteritodistus voidaan uusia korjatuin tiedon, jos omistaja niin haluaa. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista, vaan omistaja voi tehdä vastaavat korjausmerkinnät myös itse omaan rekisteritodistuskappaleeseensa. Mikäli rekisteritodistus halutaan uusia, rekisteröijälle tulee toimittaa

 • vanha rekisteritodistus
 • yksi kappale rekisteritodistuksesta korjatuin tiedoin
 • osoitetiedoilla ja riittävällä postimaksulla varustettu palautuskuori uusitun rekisteritodistuksen palauttamista varten.

Tuontieläinten rekisteröinti

Ulkomailta tuodut SGY ry:n alaiset eläimet tarvitsevat suomalaisen rekisterinumeron virallisiin luokkiin osallistuessaan, paitsi jos näytteilleasettaja asuu pysyvästi ulkomailla. Tuontieläimet saavat suomalaisen rekisterinumeron ilmaiseksi, jos rekisterikaavakkeiden mukana toimitetaan rekisteröijälle lähtömaan rekisteritodistus, tai valokopio siitä, jossa on eläimen lähtömaassa saama rekisterinumero. Lähtömaan rekisteritodistus, tai valokopio siitä (jossa on eläimen lähtömaassa saama rekisterinumero) jää SGY ry:n rekisteriin suomalaisen rekisteritodistuksen liitteeksi. Jos tuontieläimestä ei ole antaa lähtömaan rekisteritodistusta, eläimen rekisteröinti on maksullista maksullisiin rekistereihin ja ilmaista GM-rekisteriin.

Rekisteröintimaksut

Gerbiilien, degujen ja perpallidusten rekisteröintimaksut näkyvät alla, muiden hyppymyyrien rekisteröinti on ilmaista. Suomen Gerbiiliyhdistys ry:een kuulumattomille hinnat ovat kaksinkertaiset. Rekisteröintimaksut maksetaan Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n tilille OP Raasepori FI16 5549 0420 0682 04, käytettävä viitenumero on 60066.

Rekisteröintimaksut jäsenille:

Kirjoita jäsennumerosi esimerkiksi erilliselle saatelapulle tai maksukuittiin, jonka lähetät rekisteripapereiden mukana rekisteröijälle.

1 eläin 2,5 EUR 
2 eläintä 5 EUR 
3 eläintä 7,5 EUR 
4 eläintä 8,5 EUR 
5 eläintä 9,5 EUR 
6 eläintä 10 EUR 
7 eläintä 10,5 EUR 
8 eläintä 11 EUR 
9 eläintä 11,50 EUR 
10 eläintä 12,00 EUR 
11 eläintä 12,50 EUR 
12 eläintä 13,00 EUR jne. (0,50 €/kpl)  

Rekisteröintimaksut EI-jäsenille:

1 eläin 5 EUR 
2 eläintä 10 EUR 
3 eläintä 15 EUR 
4 eläintä 17,5 EUR 
5 eläintä 20 EUR 
6 eläintä 22,5 EUR 
7 eläintä 25 EUR 
8 eläintä 27,5 EUR jne. (2,50 €/kpl)


Rekisteröintimaksut kasvattajille, joilla on SKJL:n hyväksymä kasvattajanimi

Rekisteröintimaksu kasvattajille, joilla on SKJL:n hyväksymä kasvattajanimi yhdistyksen alaisille lajeille, on 20 €/kasvattajanimi/kalenterivuosi. Kasvattajarekisteröintimaksu maksetaan SGY:n tilille OP Raasepori FI16 5549 0420 0682 04 ja viitteenä käytetään 60066.

Kasvattajarekisteröintimaksu on kasvattajanimikohtainen. Kasvattaja ei siis voi rekisteröidä sillä esimerkiksi eläinkaupasta ostettuja eläimiä vaan ainoastaan omia kasvattejaan. Kasvattajarekisteröintimaksua voivat käyttää vain ne kasvattajat, joilla on SKJL ry:n hyväksymä kasvattajanimi SGY:n alaisille lajeille. Kasvattajarekisteröintimaksu on voimassa maksupäivästä saman kalenterivuoden viimeiseen päivään riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta kasvattajarekisterimaksu on maksettu.

Kaavakkeiden toimitus

Gerbiilien ja degujen rekisterikaavakkeet lähetetään rekisteröijälle, jonka yhteystiedot löytyvät Toimihenkilöt-sivulta .

Rekisterikaavakkeiden mukaan on ehdottomasti liitettävä

 • palautuskirjekuori, jossa on palautusosoite sekä riittävästi postimerkkejä
 • kuitti maksetusta rekisteröintimaksusta tai sen kopio
 • jos olet jäsen ja maksat jäsenten hinnan, laita mukaan vielä jäsennumerosi.

Rekisteritodistus on virallinen vasta, kun siinä on SGY ry:n leima.

Rekisteröijä lähettää toisen rekisterikaavakkeista takaisin omistajalle. Eläimen rekisterinumero löytyy kaavakkeen oikeasta yläreunasta. Ennen vuotta 2000 rekisteröityjen eläinten rekisterinumero kirjoitetaan aina muodossa Tnnn-VV, jossa T on rekisteröintitunnus, nnn on rekisterinumero ja VV on rekisteröintivuosi. Vuonna 2000 tai sen jälkeen rekisteröityjen eläinten rekisterinumero kirjoitetaan muodossa Tnnn/VV, esimerkiksi G123/18.

 

Rekisteristä luovutettavat tiedot

Rekisteristä annetaan kysyjille eläimiin liittyviä tietoja, kuten eläinten sukutauluja, syntymäaikoja, rekisterinumeroita, värejä, tuontieläinten kohdalla alkuperämaita jne. Kyselyt tulee tehdä rekisteröijälle joko sähköpostitse tai kirjeitse, jolloin mukana on oltava palautuspostimerkki. Eläimen omistajaan tai kasvattajaan liittyviä tietoja ei luovuteta.

Käytettävät väri-, kuvio- ja lajinimitykset
Gerbiilien G-rekisteriin hyväksytyt värit ja kuviot löytyvät rotumääritelmästä. Tarkemmat kuvaukset gerbiilien G-rekisteriin hyväksytyistä muunnoksista löytyvät gerbiilin rotumääritelmästä sekä kuvat väreistä Väriesittelyt-sivulta. Gerbiilien GX-rekisteriin rekisteröitävät muunnokset löytyvät ei-standardien sivulta.

Degujen D-rekisteriin ja DX-rekisteriin rekisteröitävät värit ja kuviot löytyvät täältä.

Perpallidusten P-rekisterissä hyväksytyt värit ja kuviot löytyvät täältä.

Muiden hyppymyyrien GM-rekisterissä käytettävät lajinimitykset ja värit:

pieniegyptingerbiili, black eyed argente duprasi, black eyed honey bushy tailed jird, agouti crassus, black eyed honey shawi, agouti paksuhiekkarotta, agouti persianhyppymyyrä, agouti

Päivitetty viimeksi 5.7.2019