Näyttelyilmoittautumisten vastaanottaminen ja luettelon tekeminen

Näyttelyilmoittautumisten vastaanottaja

Näyttelyilmoittautumisten vastaanottaja ottaa eläinten ilmoittautumiset vastaan, kirjoittaa luettelon (näyttelypaikan osoite tulee olla näyttelyluettelon kannessa), toimittaa sen kopioitavaksi sekä tekee tai huolehtii, että numerolaput tulevat tehdyksi.

Näyttelyilmoittautumisten vastaanottajalta vaaditaan seuraavia asioita:

 • Hänen tulee olla tunnollinen ja kyetä ratkomaan ongelmatilanteita
 • Hänen tulee tuntea SGY:n näyttelykäytäntö sekä näyttelysäännöt
 • Hänellä tulee olla mahdollisuus käyttää tietokonetta, jossa on Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelma ja osata Wordin perusteet
 • Hänellä on käytettävissä sähköposti, jota voi lukea päivittäin

Näyttelykutsu

Näyttelykutsussa, joka julkaistaan SGY:n kalenterissa, ilmoitetaan näyttelyilmoittautumisten vastaanottajan nimi, osoite, sähköpostiosoite (sekä puhelinnumero lisäkyselyjä varten). Kutsussa kerrotaan myös viimeinen ilmoittautumispäivä sekä maksutiedot.

SGY:n sivuilta löytyy oma ohje eläimen ilmoittamiseksi näyttelyyn, jossa on kerrottu yksityiskohtaisesti miten eläin ilmoitetaan näyttelyyn. Mikäli näyttelyyn ilmoittautumisesta tulee kysymyksiä sähköpostitse, ohjeen voi hyvin antaa viitteeksi. Jos ohjeesta puuttuu jotain oleellista tietoa, kannattaa tästä laittaa mailia osoitteeseen hallitus(a)gerbiiliyhdistys.fi sekä kertoa miltä osin ohjetta tulisi päivittää.

Mikäli sinulle tulee kysymyksiä liittyen ilmoittautumisten vastaanottoon, luettelon kirjoittamiseen tai ilmoittautumisten kanssa on epäselvyyksiä ota yhteyttä näyttelytoimikuntaan (tai SGY ry:n hallitukseen) . Älä kuitenkaan kerro eläinten tunnistetietoja (nimi, väri, rekisterinumero) mikäli joku ko. toimihenkilö on myös tuomarina.


Ilmoittautumisten vastaanotto

Ilmoittautumisia ei enää 2017 alkaen oteta vastaan postitse, vaan kaikki ilmoittautumiset tulevat sähköpostitse. Tyypillisesti suurin osa ilmoittautumisista tulee juuri viimeisenä ilmoittautumispäivänä tai pari päivää sitä ennen.

Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei pääsääntöisesti oteta vastaan. Jos saat ilmoittautumisia vielä ilmoittautumispäivän jälkeen, tarkista ovatko ne vain viipyneet matkalla odotettua kauemmin vai onko ne lähetetty myöhässä. Joskus myös sähköposti voi viipyä matkalla pidempään.

Jokaisesta ilmoitetusta eläimestä tarvitaan seuraavat tiedot. Jos jokin tiedoista puuttuu, ota ensimmäisenä yhteyttä omistajaan, joko ensisijaisesti sähköpostitse tai sitten soittamalla (puhelinkulut voi laskuttaa yhdistykseltä). Mikäli et saa omistajaa kiinni, on alla olevassa listassa toimintaohjeet tällaisia tapauksia varten.

 • eläimen laji. SGY:n omissa näyttelyissä voivat kilpailla vain yhdistyksen alaiset lajit. Vain niissä Pet Showssa, jossa yhdistys järjestää luokat myös muille lajeille, voidaan ilmoittaa myös muita lajeja (mm. marsuja, kaneja, hamstereita jne.). Etenkin harvinaisten jyrsijöiden lajien kohdalla kannattaa tarkistaa, että laji todella kuuluu yhdistyksemme alaisuuteen. Alaisuuteen kuuluvat lajit löydät hyppymyyrien laji ja heimo-kaaviosta. Jos eläimen laji puuttuu on eläin melko todennäköisesti silloin gerbiili. Jos eläimen lajia ei pysty päättelemään eläimen nimestä tai vanhempien nimistä (esim. nimessä oleva kasvattajanimi hyväksytty vain gerbiileille tai deguille), voidaan eläin laittaa luettelon kohtaan Luokkiin sijoitettavat, jolloin eläimen laji tunnistetaan pet-tuomarin toimesta ja eläin ohjataan tämän jälkeen oikeaan luokkaan arvosteltavaksi.
 • luokka johon eläin ilmoitetaan (virallinen/pet, mielellään myös ikäluokka). Jos yhteyttä ei omistajaan saada ja eläimestä maksettujen maksujen perusteella ei luokkaa voida päätellä, sijoitetaan eläin pet-luokkaan.
 • eläimen nimi. Tarkista nimestä, että kasvattajanimet ovat kirjoitettu oikein. Jos yhteyttä omistajaan ei saada ja eläin on rekisteröity voit kysyä nimeä rekisteröijältä, muussa tapauksessa eläintä ei voi merkitä luetteloon. Jos eläimen nimi on kirjoitettu epäselvällä käsialalla, kannattaa selvennystä kysyä omistajalta tai sitten pistää paras mahdollinen arvaus nimestä luetteloon.
 • eläimen sukupuoli. Jos eläimen sukupuolta ei ole kerrottu, ota yhteyttä omistajaan. Mikäli omistajaan ei saada yhteyttä tai omistaja ei osaa itse määritellä eläimen sukupuolta laitetaan virallisten luokkien sekä pet-muiden ja pet-degujen kohdalla näyttelyluetteloon sukupuoleksi ?– merkki. Pet-gerbiileissä laitetaan gerbiili Luokkiin sijoitettavat-luokkaan. Tällöin (joko eläintentarkastajat tai) tuomari ennen arvostelua määrittävät gerbiilin sukupuolen, jonka jälkeen gerbiili viedään arvosteltavaksi oikeassa sukupuoliluokassa.
 • eläimen ikä. Eläimen ikä tulee kirjoittaa luetteloon muodossa YYvv MMkk DDpp. Jos ikä puuttuu, eikä tietoa saada omistajalta merkitään ikä ?-merkillä. Mikäli myöskään ikäluokkaa ei ole kerrottu, merkitään eläin oletuksena avoimeen luokkaan. Jos ikä on ilmoitettu vanhalla tavalla (14,5 kk) ja syntymäaikaa ei ole annettu, siirretään ikä arviointia käyttäen oikeaan muotoon (14,5 kk -> 1vv 2kk 15pv).
 • eläimen väri. Värinimikkeistä käytetään virallisissa luokissa rotumääritelmän mukaisia nimiä. Jos eläimen väriksi on merkitty esim. musta, laitetaan eläin virallisessa luokassa black-luokkaan. Pet-luokassa käytetään omistajan ilmoittamia värinimityksiä (esim. "harmaa", "dove tai lilac", "musta-valkoinen", jolloin pet-tuomari korjaa värin arvostelun aikana oikeaksi. Jos eläimen väri ei ole tiedossa, voidaan se pet-luokassa merkitä ?-merkillä. Viralliseen luokkaan ilmoitettu eläin, jonka väri ei ole tiedossa tai virallista väriä ei voida päätellä omistajan ilmoittamasta väristä (esim. "valkoinen", "mustan kirjava") laitetaan ennen virallisia gerbiileitä kohtaan Luokkiin sijoitettavat, jolloin tuomari ensin tarkistaa eläimen värin ja tämän jälkeen eläin siirretään oikeaan luokkaan arvosteltavaksi.
 • eläimen rekisterinumero. Rekisterinumero tarvitaan vain virallisiin/koestandardi/ei-standardiluokkiin ilmoitetuista eläimistä (poikkeuksena ei-standardiluokan värin tunnistusluokka). Jos viralliseen, koestandardi- tai ei-standardiluokkaan ilmoitetusta eläimestä puuttuu rekisterinumero eikä omistaja sitä pyynnöstä toimita viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, siirretään eläin pet-luokkaan. Joskus ilmoittautumisten mukana tulee pyyntöjä, että ilmoittautumisten vastaanottajan tulee kysyä rekisterinumero rekisteröijältä (eläin on rekisteröitävänä). On omistajan velvollisuus huolehtia siitä, että eläimet on rekisteröity ajoissa. Näyttelyluettelon kasaajan tehtävä ei ole soitella rekisterinumeroita rekisteröijältä.
 • eläimen vanhemmat. Virallisen luokan eläimistä merkitään myös vanhemmat. Jos ne eivät ole tiedossa voi tiedon jättää luettelosta pois tai korvata ?-? –merkillä.
 • kasvattajat. Jos tämä ei ole tiedossa laitetaan ?-merkki. Mikäli eläimellä on kasvattajanimi tarkista, että kasvattajaksi merkitty henkilö on sama kuin kenelle kasvattajanimi kuuluu.
 • omistaja. Omistajaksi merkitään henkilön nimi tai eläinkaupan nimi, mikäli eläimen omistaa eläinkauppa. Omistajan nimi ei voi olla nimimerkki.

Tarkista lisäksi myös ilmoittautumisista, että:

 • omistaja on SGY:n jäsen. Jos mukana ei ole jäsennumeroa, ota yhteys jäsensihteeriin. Viimeisimmän jäsen-numeroluettelon (jäsenrekisterin) saat jäsensihteeriltä.
 • ilmoittautumisten mukana on s.postiosoite tai puhelinnumero
 • kuitti maksetusta maksusta ja maksu on maksettu oikein ja oikealle tilille (tärkeää etenkin yhteisnäyttelyiden kanssa!). Mikäli kuitti tai kuittikopio puutuu pyydä ilmoittautumisten lähettäjää toimittamaan se sinulle. Normaalisti kuittia ei tuoda näyttelypaikalle vaan se pitää lähettää siis etukäteen. Vain poikkeustapauksessa voit sopia näytteilleasettajan kanssa, että numerolaput saavat kuittia (tai käteistä) vastaan näyttelypaikalla. Laita silloin tämä tieto ko. näytteilleasettajan numerolappujen yhteyteen näkyville sekä muista mainita asiasta numerolappujen jakajille näyttelypaikalla.

Kun olet tarkistanut ilmoittautumisten tiedot ja todennut ne oikeiksi, kuitataan ilmoittautumiset sähköpostitse vastaanotetuiksi. Myös kirjalliset ilmoittautumiset kuitataan vastaanotetuiksi, mikäli mukana on sähköpostiosoite.

 

Eläinten merkitseminen luetteloon

SGY:n näyttelyissä käytettävät luokat ovat seuraavat:

 • viralliset gerbiilit
 • koe-standardi gerbiilit
 • ei-standardi gerbiilit
 • viralliset degut
 • (koe-standardi degut)
 • ei-standardi degut
 • koe-standardi perpallidukset
 • ei-standardi perpallidukset
 • pet-gerbiilit
 • pet-degut
 • pet-perpallidukset
 • pet-crassukset
 • pet-shawin jirdit
 • pet-duprasit
 • pet-persian hyppymyyrät
 • pet-bushy tailed jirdit
 • jne. (jos muita lajeja)

Gerbiilien virallinen-, koe-standardi- ja ei-standardiluokat

Pääsääntöisesti gerbiilit merkitään aina ensin ikäluokittain ja tämän jälkeen värisarjoittain. Tätä tapaa käytetään silloin kun virallisia gerbiili tuomareita on yksi tai myös sellaisissa tapauksissa kun tuomareita on kaksi jolloin toinen arvostelee babyt ja koe-standardit ja toinen valitsee ROPit.

Virallinen luokka (/koe-standardiluokka / ei-standardiluokka) Baby-luokka (/Juniori / avoin / veteraani) Valkovatsaiset Yksiväriset Kuviolliset jne..

Jos virallisille gerbiileille on esim. kolme tuomaria ja kukin jakaa omat ROP-palkintonsa jaotellaan gerbiilit värisarjoittain ikäluokkiin tuomarikohtaisesti eli

Valkovatsaiset gerbiilit tuom. Eka Tuomari
Babyluokka Junioriluokka Avoinluokka Veteraaniluokka
Yksiväriset gerbiilit tuom. Toka Tuomari
Babyluokka Junioriluokka jne…..

Värit merkitään kunkin värisarjaluokan alle aakkosjärjestyksessä (katso mallia rotumääritelmästä) ja ilmoitettu gerbiili sijoitetaan oikeaan ikä ja väriluokkaan.

Eläimet sijoitetaan väriluokkiin ikäjärjestyksessä siten, että nuorin ensin ja vanhin viimeiseksi. Sukupuolet kilpailevat samoissa luokissa.

Virallisen luokkaan ilmoitetun gerbiilin tiedot merkitään muodossa

nn. Gerbiili1, u, 2kk 3pv, G123/05 isä- emä kasv. Keijo Kasvattaja, om. Olli Omistaja
(nn = näyttelynumero)

Mikäli kuviollisia on samassa luokassa samaa kuviota yli 4 tulee kuvioluokka (esim. pied) jakaa väreittäin (black pied, slate pied, lilac pied, siamese pied jne.)

 

Gerbiilien pet-luokat

Pet-gerbiilit jaotellaan ensin sukupuolen mukaan ja tämän jälkeen ikäluokittain eli

Urokset
Baby luokka
Juniori luokka
Avoin luokka
Veteraani luokka

Naaraat
Babyluokka jne…

Pet-luokkaan ilmoitetun gerbiilin tiedot merkitään muodossa:

PG*. Nimi, väri, ikä kasv. Keijo kasvattaja om. Olli Omistaja
(PG*. = näyttelynumero)

 

Viralliset degut (ei-standardidegut)

Viralliset degut kilpailevat ikäluokittain jaoteltuna ja sukupuolet samassa luokassa. Degujen tiedot merkitään, kuten virallisten gerbiilien tiedot.

 

Koe-standardiperpallidukset (ei-standardiperpallidukset)

Koe-standardi perpallidukset kilpailevat ikäluokittain jaoteltuna ja sukupuolet samassa luokassa. Perpallidusten tiedot merkitään, kuten virallisten gerbiilien tiedot.

 

Pet-degut ja pet-harvinaiset

Pet-degut ja muut hyppymyyrät kilpailevat kukin laji omassa luokassaan. Eläimet jaotellaan ikäluokkiin ja sukupuolet kilpailevat samassa luokassa. Pet hyppymyyristä merkitään luetteloon myös rekisterinumero sekä vanhemmat, mikäli omistaja ne ilmoittaa.

 

Arvosteltavien eläinten määrä tuomaria kohden

Kun lopullinen eläinmäärä on selvinnyt, on hyvä laskea montako eläintä kullakin tuomarilla on arvosteltavana. Jos näyttelyssä on useampi tuomari ja eläinmäärät ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti, on hyvä tasata eläinten määriä tuomareiden kesken. Maksimi eläinmäärät milloin tuomari voi vaatia toisen tuomarin käyttöä, käyvät ilmi tuomarisäännöistä. Ota yhteyttä tuomareihin ja näyttelyvastaavaan. Joka tapauksessa on kohteliasta ilmoittaa eläinmäärät tuomareille ja näyttelyvastaavalle ennalta.

 

Eläinten numerointi

Jokaiselle eläimelle annetaan oma juokseva kilpailunumero. Tähän kannattaa käyttää Wordin numerointi-toimintoa. Mikäli eläimiä on paljon kannattaa numerot jakaa seuraavasti:

G1-Gxx, viralliset gerbiilit
KS1-KSxx, koe-standardigerbiilit
ES1-ESxx, ei-standardigerbiilit
D1-Dxx, viralliset degut
ED1-EDxx, ei-standardidegut
KP1-KPxx, koe-standardiperpallidukset
EP1-EPxx, ei-standardiperpallidukset
PG1-PGxx, pet-gerbiilit
PD1-PDxx, pet-degut
PM1-PMxx, pet-muut

Näin helpotetaan assistenttien työtä, koska assistentti näkee suoraan numerosta mihin luokkaan eläin kuuluu.

 

Luettelon viimeistely ja kopiointi

Näyttelyluettelon kannessa tulee olla näyttelypaikan osoite.

Kun eläinten tiedot ovat luettelossa muokkaa luetteloa siten, että se menee mahdollisimman pieneen tilaan. Jos haluat voit jakaa luettelon kahteen palstaan. Tarkista tällöin, että eläinten tiedot mahtuvat järkevästi riville ja rivit täyttyvät kunnolla. Suositeltavaa olisi, että kunkin eläimen tiedot vievät maksimissaan vain 3-4 riviä.

Näin:

G1. Gunilla Gerbiili, n, 1v 2kk 3pv, G123/05
Touhutassun Touhu - Touhutassun Vauhti
kasv. Taina Taitava, om. Olli Omistaja

 

Ei näin:

G1. Gunilla Gerbiili, n, 1v 2kk 3pv,
G123/05
Touhutassun Touhu - Touhutassun
Vauhti.
kasv. Taina Taitava,
om. Olli Omistaja
Selvitä luettelon kopioijalta, milloin hän haluaa luettelon ja toimita hänelle luettelo sähköpostitse viimeistään kyseisenä päivänä. Jos et tiedä kuka luettelon kopioi ota yhteyttä näyttelyvastaavaan.

 

Ilmoita kopioijalle myös tarvittava kopiomäärä. Kopiomäärä lasketaan ennakkoon tilatuista/maksetuista näyttelyluetteloista + tuomarit/toimihenkilöt/tulos-vastaava + muutama ylimääräinen kappale myyntiin.

 

Kaikille sähköpostitse ilmoittautuneille näytteilleasettajille tulee myös (ilmaiseksi) lähettää näyttelyluettelo sähköpostilla (sähköpostin liitteenä) hyvissä ajoin ennen näyttelyä. Pois lukien ne näytteilleasettajat jotka toimivat tuomarina ko. näyttelyssä.

 

Tuomariluettelot ja tuomarikyltit

Tee vielä tuomariluettelot. Tuomariluettelossa on jokaisesta eläimestä näkyvissä kilpailunumero sekä väri, ikä ja sukupuoli, muut tiedot on poistettu. Lisäksi tuomariluetteloissa on jätetty tilaa tuomarin omia muistiinpanoja varten. Tuomariluettelon on tuomarikohtainen ja niitä tarvitaan vain yksi per tuomari. Tuomariluettelossa on kaikki kyseisen tuomarin arvosteltavana olevat eläimet samassa järjestyksessä kuin näyttelyluettelossakin.

 

Tuomarikyltit on hyvä tehdä etukäteen (SGY:n näyttelyihin kylttejä ei tarvitse tehdä, sillä valmiit pohjat löytyvät SGY:n infotavaroista). Tuomarikyltin koko on A4. Tuomarikylttiin tulee tuomarin nimi sekä arvosteltavat luokat, esimerkiksi:

Taina Tuomari
Viralliset degut, pet-degut & pet-gerbiilinaaraat

 

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulostaa tuomariluetteloa ja tuomarikylttejä (tai et tule näyttelypaikalle itse), lähetä ne sähköpostitse tulostettavaksi samalle henkilölle, joka huolehtii luettelon kopioinnista.

 

Numerolaput

Kun luettelo on valmis ja kaikki eläimet on numeroitu voit tehdä numerolaput tai huolehtia siitä, että joku muu tekee numerolaput.

Numerolaput ovat yleensä post-it-lappuja (ns. teippimerkkilappuja), tai voivat olla myös esim. tavallisia paperilappuja. Lajittele numerolaput omistajittain siten, että kaikki saman omistajan numerolaput ovat yhdessä pinossa. Muista, että numerolappuun ei saa kirjoittaa eläimen/omistajan nimeä (ei edes lapun takapuolelle). Jos haluat laittaa numerolappupinoon näkyville omistajan nimen, laita se erilliselle lapulle.

Mikäli käytössä on post-it-laput käytetään yleensä yhtä tarralappuväriä per tuomari (kaikki ko. tuomarin arvostelussa olevat luokat/lajit). Tämä helpottaa assistenttien työtä näyttelypaikalla.

Numerolappujen väreistä voi myös tehdä erillisen (A4) paperikyltin seinälle, esimerkiksi:

Tauno Tuomari sininen

Ansku Arvostelija pinkki

Daina Degutuomari keltainen

 

Eläinmäärien tiedottaminen

Näytteilleasettajat odottavat usein varsin innokkaasti tietoa ilmoitetuista eläinmääristä. Voit laittaa eläinmäärät näkyviin SGY ry:n (tai järjestävän yhdistyksen) keskustelupalstalle, sosiaaliseen mediaan tms. Ilmoita virallisista gerbiileistä värit jaoteltuna väreittäin ja pet-gerbiileistä urosten määrä ja naaraiden määrä. Virallisista deguista voit ilmoittaa määrät ikäluokittain ja muista hyppymyyristä vain kappalemäärän.

Muistathan tämän lisäksi erikseen ilmoittaa (esim. sähköpostitse) eläinmäärät ko. näyttelyn tuomareille ja näyttelyvastaavalle.

 

Mukaan näyttelypaikalle

Yleensä aina on ilmoittautumisissa jotain epäselvyyksiä. Jonkun ilmoittautuminen ei ole tullut perille jne. Näiden ongelmatapausten setvimistä auttaa paljon, jos pystyt ottamaan mukaan (tai toimittamaan jonkun muun mukana, jos et itse ole tulossa näyttelyyn) printit sähköposti-ilmoittautumisista sekä postitse tulleet ilmoittautumiset


Päivitetty viimeksi 10.6.2018